Assistans för barn och äldre kan stoppas

Webbsajten Assistanskoll har idag publicerat utdrag av ett utkast från regeringens LSS-utredare Gunilla Malmborg.

Förslagen i utkastet sammanfattas så här av Assistanskoll.se:

Personlig assistans ska inte beviljas under 12 års ålder. Barn upp till 12 år ska istället kunna få en ny LSS-insats: ”omvårdnad och stöd för barn”.

Vid 80 års ålder ska all assistans upphöra, äldreomsorgen tar över.

Assistans bör inte beviljas om grundläggande behov understiger 20 tim/vecka.

Inför en schablon på 15 tim/vecka för aktiviteter som dagligt liv i hemmet, inköp, träning och fritidsaktiviteter.

Assistans ska inte ges för behov som förutsätter ingående kunskaper om den som får stödet (femte grundläggande behovet).

Aktiv tillsyn av övervakande karaktär ska inte ingå i personlig assistans. Istället ska detta ges i en helt ny LSS-insats: ”aktiv tillsyn av övervakande karaktär”

Dubbelassistans ska beviljas endast om anpassning och hjälpmedel inte täcker behovet.

Kommunerna bör ha huvudmannaskapet för LSS-insatsen personlig assistans även om utredningen diskuterar nackdelar med att kommunerna tar ansvaret.

Fler detaljer ur LSS-utredningens utkast kan läsas här hos Assistanskoll.se

Läs mer

Åsa Regnér vill inte backa från LSS-utredarens utkast

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.