”Assistans i egen regi har blivit nästan omöjligt”

Det har blivit nästan omöjligt att driva personlig assistans i egen regi sedan kravet på halvårsredovisning infördes.
– Vi haft ett strömhopp av kunder som avslutar sin egen firma och låter oss anordna assistansen, säger Cecilia Ekholm på Särnmarkgruppen.

Även Försäkringskassan vill riva upp redovisningskravet som infördes 2008.
Genom att förlänga avräkningsperioden från sex månader till 12 månader får egna arbetsgivare ”skäliga förutsättningar att anordna assistansen på ett flexibelt sätt”, skrev Försäkringskassan redan 2009 till regeringen.

Cecilia Ekholm på Särnmark tog upp frågan med statsrådet Åsa Regnér i Almedalen i somras och i augusti följde hon upp med ett brev till socialdepartementet.

Problemet är den lagändring som började gälla 1 juli 2008. Då infördes ett nytt krav på redovisning och återbetalning av assistansersättning var sjätte månad. Kravet gäller BARA personer som driver assistans i egen regi.

– Det största problemet är den orimliga korta tidsperiod som den assistansberättigade får ackumulera medel för oförutsedda eller sällan förekommande utgifter, säger Cecilia Ekholm.

– Regeln näst intill omöjliggör för assistansberättigade att driva assistans i egen regi på ett rimligt sätt.  Med egna firmor finns inte något som helst utrymme för att gå med förlust.

– De enda som ges utrymme att driva sin assistans i egen regi är de som kan skjuta till pengar själva eller låna pengar, alternativt har en assistans som aldrig kräver ackumulering av medel, vilket gäller långt ifrån alla, säger Cecilia Ekholm.

Dagens Omsorg har bett socialdepartementet kommentera frågan.