Assistansens förkämpe Vilhelm Ekensteen har avlidit

Vilhelm Ekensteen avled idag, den 22 september 2021. Han var en av Sveriges mest stridbara förkämpar för rätten till personlig assistans.
”Vi har gått från inlåsning till delaktighet. Den inkluderingen måste fortsätta”, sa Vilhelm i ett anförande i riksdagshuset år 2018.

Aktiv före assistansreformen

Vilhelm Ekensteen hade stor betydelse för arbetet som föregick assistansreformen, och var med om att grunda IfA, Intressegruppen för assistansberättigade, och dess självklara ordförande under många år, tills han i april 2020 eferträddes av Sophie Karlsson.

”Vilhelm Ekensteens engagemang och klokskap har haft stor betydelse för hela funktionsrättsrörelsen och särskilt den personliga assistansen, där han var en av de drivande krafterna bakom lagstiftningen”, skriver IfA på sin webbsida.

Anna Barsk Holmbom beskriver i ett minnesord på IfA:s webbsida att ”Vilhelm förstod vikten av att visa politikerna att assistansberättigade personer är en makt att räkna med”.

Genomförde 50 debattforum om assistans

Vilhelm startade därför upp IfA:s debattforum och rådsmöten med premiär 1994 som sedan genomförts 50 gånger. ”Det är helt unikt att så många personer med omfattande funktionsnedsättningar samlas för att diskutera assistansen. Det märks också på den villighet det har funnits hos politiken att delta vid våra möten för att lyssna på berörda och också, naturligtvis, för att bli sedda”, heter det i minnesordet.

Opinionsbildare – och författare

För att slå vakt om den ständigt ifrågasatta assistansreformen har det krävts många starka opinionsbildare, och Vilhelm Ekensteen har varit en av de allra viktigaste.

Förutom att leda IfA skrev han också böcker för att sprida kunskap om vikten av personlig assistans.

27 år gammal gav han ut boken ”På Folkhemmets bakgård”, i vilken han ifrågasatte välgörenhet och argumenterade för att samhället skulle utformas så att alla kunde delta, oavsett funktionsnedsättning.

Vilhelm Ekensteen. Foto: Linnea Bengtsson.
Vilhelm Ekensteen fotograferad när han inledde en öppen utfrågning om personlig assistans i riksdagen år 2018. Foto: Linnea Bengtsson.

Kämpade för att få leva som andra

När HejaOlika/Föräldrakraft ännu var en ganska nystartad tidning kämpade Vilhelm hårt år 2008 för att LSS-utredningen ”Möjlighet att leva som andra” inte skulle förstöra LSS-reformen. Redan på den tiden gick utredningsdirektiven ut på att det skulle sparas och friheten begränsas för personer med stora funktionsnedsättningar.

Många år senare – i augusti 2020 – skrev Vilhelm Ekensteen i ett brev till socialminister Lena Hallengren: ”Sedan starten 1994 har LSS och assistansreformen varit hotad vid många tillfällen. Men aldrig har den varit så hotad som nu”.

”Vi har gått från inlåsning till delaktighet”

Medan striden kring LSS och assistans var som hetast kallade riksdagens socialutskott år 2018 till en öppen utfrågning om personlig assistans, och Vilhelm Ekensteen ombads då att inleda utfrågningen.

”Vi har gått från inlåsning och livslångt beroende till delaktighet och möjlighet att delta i samhället. Den inkluderingen måste fortsätta”, sa Vilhelm Ekensteen i sin inledning.

HejaOlika sammanfattade då hans inledning i bildspelet så här:

Skulle ha fyllt 80 år

Vilhelm Ekensteen avled i sitt hem i Lund.

Den 2 november 2021 skulle han ha fyllt 80 år.