Nyheter

Assistanskostnaderna planar ut


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Nya prognoser visar att de kommande årens kostnader för personlig assistans blir betydligt lägre än tidigare beräknat. Kostnadsökningen väntas rasa till en tredjedel av 2001 års ökningstakt.

Diagram.Nya prognoser visar att de kommande årens kostnader för personlig assistans blir betydligt lägre än tidigare beräknat. Kostnadsökningen väntas rasa till en tredjedel av 2001 års ökningstakt.

– Assistansersättningen fortsätter att öka, men ökningstakten minskar, säger Kenneth Johansson (C), socialutskottets ordförande.

Så sent som i augusti 2008 bedömde LSS-kommittén att assistanskostnaderna låg på cirka 20 miljarder årligen och skulle fortsätta öka med cirka 2 miljarder per år. Dagens bedömning är att ökningen stannar på totalt 4 miljarder kronor åren 2009-2012.

Ökningstakten väntas år 2012 ligga på 6,8 procent, vilket är en dramatisk sänkning från 2001 års ökningstakt på 19,5 procent.
– Antalet personer som får assistans fortsätter att öka, liksom antalet assistanstimmar, men nu i minskad takt, säger Kenneth Johansson till Föräldrakraft.

Det är dock oklart om denna förändring innebär att LSS-kommitténs hårt kritiserade förslag om att ”dämpa kostnadsökningen” med 3,3 miljarder är onödigt.

Läs mer om LSS-kommitténs förslag här
http://www.foraldrakraft.se/politik/nya-lss-forsenas-minst-ett-ar.html
 

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Fremia
 • Annons för Primass
 • Annons för STIL
 • Annons för Särnmark
 • Annons för JAG
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för HD Motion
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Made for Movement