Astrachefen efter reklammissen: Det här vill jag inte vara med om igen

Astrazenecas reklam för Alvedon fälls av NBL, Nämnden för Bedömning av läkemedelsinformation. Reklamen anses strida mot god sed och använder vilseledande uttryck.
– Den här sitsen vill jag inte hamna i igen, säger Steinar Höeg, Sverigechef för Astrazeneca och ordförande för LIF, Läkemedelsindustriföreningen.

NBL ansåg i ett beslut i mars ”att Astrazeneca handlat i strid mot god sed på läkemedelsinformationens område genom att använda tvetydiga, ovederhäftiga och vilseledande uttryck” i annonsen för Alvedon.

Reklam på annonspelare och i tunnelbana använde ord som ”stark” och ”snäll” på ett sätt som var vilseledande enligt branschens etiska regler. Anmälare var Läkemedelsverket.

Så här löd texten i reklamen som fälldes: ”Alvedon är Sveriges mest använda tablett mot värk och feber. Störst på marknaden med andra ord. Kanske beror det på att Alvedon är så snäll mot kroppen. Alvedon skonar känsliga magar, och du kan ta den även om du är eller planerar att bli gravid. Att Alvedon kan ges till barn som väger så lite som fem kilo, säger egentligen allt. Med ledarskap kommer ansvar, och är man stor och stark måste man vara snäll.”

Fakta om reklam för läkemedel
Det är förbjudet att göra reklam receptbelagda läkemedel gentemot allmänheten, enligt den svenska läkemedelslagen.
All läkemedelsreklam riktad till barn är också förbjuden.
Den reklam som är tillåten måste ”främja en ändamålsenlig användning” genom ”aktuell, saklig och balanserad presentation”.
Vidare säger lagen att marknadsföringen inte får vara vilseledande och att den ska följa ”god sed för marknadsföring”.
All läkemedelsreklam som riktas till allmänheten ska vara utformad så att det klart framgår att det är en annons och att produkten är ett läkemedel.
Reklamen får inte leda till att läkemedlet används på ett sätt som medför skada.
Fler fällningar finns att läsa på www.lif.se under Etik och regelsystem.Håller du med om kritiken från NBL?
– Vi testar all reklam vi gör innan den går ut och det gjorde vi även med den här. Då fick vi inga kommentarer men när det sedan kom upp reklamaffischer med reklamen fick vi tyvärr negativa reaktioner på några platser. Vi tyckte själva att vi hade gjort en objektiv bedömning i vårt budskap och det var bakgrunden till att vi gick ut med reklamen. Men även om vi tyckte att vi gjort ett bra jobb är det bara att acceptera den bedömning som NBL har gjort, säger Steinar Höeg.

Är det allvarligt att ni har fällts?
– Ja, vi vill inte framstå som att vi bryter mot regelverket. Vi har egna kontrollinstanser som för att hantera all marknadsföring så att sådant här inte händer.

Betyder det att ni nu måste ändra rutinerna?
– Nämndens bedömning krymper möjligheterna för vad vi kan säga i vår reklam. Det som vi hittills har bedömt vara möjligt att säga i en annons vet vi nu genom uttalandet från NBL att vi inte kan säga. Man kan säga att nämndens beslut är prejudicerande.

Synen på läkemedelsreklam har alltså skärpts?
– Ja, man kan säga att regelverket runt allt som har med industrins marknadsföring av läkemedel att göra har skärpts. NBL har förstärkts med nya kompetenser och nya personer. Vi befinner oss mitt i en förändring och det kommer säkert fler beslut om inte kommer att vara i linje med det som gällt tidigare.

Är det bra eller dåligt, tycker du?
– Det är bra. Ett regelverk är bara giltigt när det fastställs, det måste ändras så snart värderingarna i samhället ändras.

Finns det mycket annan läkemedelsreklam som också strider mot god sed?
– Nämnden har gjort flera andra fällningar sedan förra sommaren.

Är det inte snopet för dig som är ordförande för Läkemedelsindustriföreningen, LIF?
– Oavsett om jag varit ordförande eller inte hade jag inte velat hamna i det här läget, men nu skärper vi våra interna rutiner så att vi inte hamnar här igen. Men man kan aldrig vara säker, bedömningarna ändras över tiden.

Har Astrazeneca fällts många gånger tidigare?
– Oj, det har jag inte riktigt koll på. Något år är det inga fällningar, andra år någon enstaka. Men det har inte varit några stora mängder. Vi har en omfattande aktivitet och är verksamma inom många områden så det är klart att vår marknadsföring ofta granskas. Hur mycket varierar med hur vi ligger i fas med olika läkemedel. Men allmänt sett har kvaliteten på reklamen höjts i hela branschen.

Men vissa företag bryr sig inte lika mycket om reglerna?
– Man kan konstatera att vissa åtminstone bryter mot de krav vi har inom LIF och de bedömningar som NBL gör. De är inte medlemmar i LIF så därför kan inte vi som organisation korrigera dem. Det kan däremot Läkemedelsverket göra.

Behövs det en ytterligare skärpning?
– Sverige har redan kommit långt. Vi har legat först ut när det gäller etiken kring hur industrin umgås med vården och regelverket. Vårt arbete har legat till grund för etikarbetet både i Europa och internationellt. Fortfarande är det inte många länder som har en självreglering av det slag som vi har genom NBL.

Det kostar en slant att bryta mot god sed och bli fälld hos NBL?
– Ja, för oss blev det en avgift på 100 000 kronor för Alvedonreklamen. Det är pengar som kunde ha använts på bättre sätt. Avgifterna har successivt höjts för att inte riskera att någon utnyttjar systemet genom att köra en olaglig kampanj utan att det knappt kostar något. Förr var maxavgiften 80 000 kronor, nu är det en halv miljon kronor om man beter sig riktigt illa.