Att bjuda in Jimmie Åkesson riskerar allt vi tror på

Funktionsrätt Sverige måste ta ställning mot SD – inte bjuda in Jimmie Åkesson till partiledarsamtal. Det skriver debattörerna Maria Johansson, Lars Lindberg och Anna Quarnström.

Replik från Funktionsrätt Sverige:
Det vi tror på tål mer än så

Stå upp för det jämlika samhället

DEBATTARTIKEL. För oss handlar politik om att fortsätta en kamp för ett jämlikt samhälle för alla. Att i ord och handling, genom opinionsbildning och folkrörelsearbete, stå upp för vad som är rätt. Även när det inte är opportunt. För andra är politiken uppenbart mer av ett politiskt spel, en manege att uppträda i. Då är kamp inte längre präglat av ideal utan av populism och strävan efter att positionera sig rätt. Så har också den svenska politiken förändrats i grunden.

Och vi ser exempel på detta hela tiden. Subtila men likväl farliga förflyttningar i retoriken, det offentliga samtalet och till sist vår egen förmåga att minnas var vi stod när allt detta började. Det är därför viktigt att då och då stanna upp, och påminna om oss själva om vad som är riktigt och rätt. Att inte okritiskt bli en del av cirkusen.

Okritiskt  av Funktionsrätt Sverige

Den 21 mars 2022 bjuder Funktionsrätt Sverige in Jimmie Åkesson till partiledarsamtal. Vi påstår inte nödvändigtvis att Jimmie Åkesson och SD är rasister. Men det är uppenbart att rasister tycker att de är det. Vi påstår inte heller nödvändigtvis att partiet och dess företrädare också är funkofober. Vi påpekar bara att de ibland fäller uppenbart funkofobiska uttalanden. Så när Funktionsrätt Sverige bjuder in detta parti, och dess främsta företrädare, då finns det en poäng i att påpeka att organisationen inte bara gått med i cirkusen utan även krattat manegen.

Att okritiskt erbjuda SD sin egen plattform är att välkomna SD och Jimmie Åkesson in i värmen, och indirekt att ge partiet och dess företrädare sitt godkännande. Vilket är ett långt steg från var organisationen en gång startade. Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla. Det vill säga ett samhälle där alla oavsett funktionsförmåga, utländsk bakgrund, kön och så vidare får delta på lika villkor. Det är också en rörelse som på grund av sitt ursprung har en självklar gemenskap med andra rörelser med liknande målsättning. Rösträttsrörelsen, kvinnorörelsen och antirasismen. Alla organisationer som strävar efter jämlikhet och inkludering är våra ideologiska syskon.

Varför riskera allt för en falsk neutralitet?

Så varför är man nu villig att riskera allt, inklusive solidariteten med våra syskonorganisationer, för att bjuda in ett parti som är ett hot mot allt vi tror på? Finner Funktionsrätt Sverige verkligen att det är oproblematiskt att lyfta fram ett parti vars bärande idé är att ställa vissa förfördelade grupper mot varandra. Anser de verkligen att partiet, vars svans inte drar sig för att kalla personer med funktionsnedsättning för välfärdsparasiter, är ett parti bland andra?

Funktionsrätt Sverige är möjligen fortfarande politiskt obundet men blir genom sitt agerande långt ifrån neutrala. För det är inte särskilt neutralt, mer uttryck för en slags falsk balans, att tro att man i neutralitetens namn ej får ta ställning mot det som uppenbart är orätt. Och det som offras är inte bara trovärdigheten och idealen utan även en stor del av medlemmarna som var dag kämpar för något annat. För något bättre.

Det är lätt att förstå att det kan vara lockande att gardera sig för bättre gehör eller utgångsläge efter valet. Men då är man inte längre en principfast folkrörelse utan hänger sig åt lobbyism.

Det är också lätt att förstå lockelsen. Funktionsrätt Sverige representerar en på många sätt hårt prövad och bortglömd grupp som törstar efter att bli tagna på allvar. SD har hittills varit duktig på att odla det missnöjet som finns där. Men det finns inget som Jimmie Åkesson kan säga eller göra som förtar det faktum att partiet är brunt och till sitt väsen oförenligt med Funktionsrätt Sveriges grundläggande uppdrag.

Ställ in samtalet med Jimmie Åkesson

Som några av de många som spenderar stora delar av vår vakna tid åt just detta uppdrag finner vi att inget annat kan vara viktigare än att ta ställning mot SD. Funktionsrätt Sverige bör därför ställa in samtalet med Jimmie Åkesson den 21 mars och välja vårt uppdrag framför det man nu ägnar sig åt. Vårt anseende i en orolig och avgörande tid står på spel. Antidemokratiska strömningar ligger alltid på lur, även i ett upplyst samhälle. För tillfället blottas det kanske inte i mer än en obetänksam replik, en olycklig jämförelse, en nedrighet i det lilla i detta parti. Kanske menar de som ligger bakom dessa inte heller egentligen något illa. Men vi vore naiva om vi trodde att vi kunde låtsas som att det inte betyder något mer.

Maria Johansson
Funktionshinderpolitisk debattör

Lars Lindberg
Funktionshinderpolitisk skribent och aktiv i Hörselskadades Riksförbund

Anna Quarnström
Funktionshinderpolitiskt orienterad jurist med förtroendeuppdrag bl.a. som ordförande för Funktionsrätt Stockholms stad