Att bjuda in Jimmie Åkesson riskerar allt vi tror på

Funktionsrätt Sverige måste ta ställning mot SD – inte bjuda in Jimmie Åkesson till partiledarsamtal. Det skriver debattörerna Maria Johansson, Lars Lindberg och Anna Quarnström.

Replik från Funktionsrätt Sverige:
Det vi tror på tål mer än så

Stå upp för det jämlika samhället

DEBATTARTIKEL. För oss handlar politik om att fortsätta en kamp för ett jämlikt samhälle för alla. Att i ord och handling, genom opinionsbildning och folkrörelsearbete, stå upp för vad som är rätt. Även när det inte är opportunt. För andra är politiken uppenbart mer av ett politiskt spel, en manege att uppträda i. Då är kamp inte längre präglat av ideal utan av populism och strävan efter att positionera sig rätt. Så har också den svenska politiken förändrats i grunden.

Och vi ser exempel på detta hela tiden. Subtila men likväl farliga förflyttningar i retoriken, det offentliga samtalet och till sist vår egen förmåga att minnas var vi stod när allt detta började. Det är därför viktigt att då och då stanna upp, och påminna om oss själva om vad som är riktigt och rätt. Att inte okritiskt bli en del av cirkusen.

Okritiskt  av Funktionsrätt Sverige

Den 21 mars 2022 bjuder Funktionsrätt Sverige in Jimmie Åkesson till partiledarsamtal. Vi påstår inte nödvändigtvis att Jimmie Åkesson och SD är rasister. Men det är uppenbart att rasister tycker att de är det. Vi påstår inte heller nödvändigtvis att partiet och dess företrädare också är funkofober. Vi påpekar bara att de ibland fäller uppenbart funkofobiska uttalanden. Så när Funktionsrätt Sverige bjuder in detta parti, och dess främsta företrädare, då finns det en poäng i att påpeka att organisationen inte bara gått med i cirkusen utan även krattat manegen.

Att okritiskt erbjuda SD sin egen plattform är att välkomna SD och Jimmie Åkesson in i värmen, och indirekt att ge partiet och dess företrädare sitt godkännande. Vilket är ett långt steg från var organisationen en gång startade. Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla. Det vill säga ett samhälle där alla oavsett funktionsförmåga, utländsk bakgrund, kön och så vidare får delta på lika villkor. Det är också en rörelse som på grund av sitt ursprung har en självklar gemenskap med andra rörelser med liknande målsättning. Rösträttsrörelsen, kvinnorörelsen och antirasismen. Alla organisationer som strävar efter jämlikhet och inkludering är våra ideologiska syskon.

Varför riskera allt för en falsk neutralitet?

Så varför är man nu villig att riskera allt, inklusive solidariteten med våra syskonorganisationer, för att bjuda in ett parti som är ett hot mot allt vi tror på? Finner Funktionsrätt Sverige verkligen att det är oproblematiskt att lyfta fram ett parti vars bärande idé är att ställa vissa förfördelade grupper mot varandra. Anser de verkligen att partiet, vars svans inte drar sig för att kalla personer med funktionsnedsättning för välfärdsparasiter, är ett parti bland andra?

Funktionsrätt Sverige är möjligen fortfarande politiskt obundet men blir genom sitt agerande långt ifrån neutrala. För det är inte särskilt neutralt, mer uttryck för en slags falsk balans, att tro att man i neutralitetens namn ej får ta ställning mot det som uppenbart är orätt. Och det som offras är inte bara trovärdigheten och idealen utan även en stor del av medlemmarna som var dag kämpar för något annat. För något bättre.

Det är lätt att förstå att det kan vara lockande att gardera sig för bättre gehör eller utgångsläge efter valet. Men då är man inte längre en principfast folkrörelse utan hänger sig åt lobbyism.

Det är också lätt att förstå lockelsen. Funktionsrätt Sverige representerar en på många sätt hårt prövad och bortglömd grupp som törstar efter att bli tagna på allvar. SD har hittills varit duktig på att odla det missnöjet som finns där. Men det finns inget som Jimmie Åkesson kan säga eller göra som förtar det faktum att partiet är brunt och till sitt väsen oförenligt med Funktionsrätt Sveriges grundläggande uppdrag.

Ställ in samtalet med Jimmie Åkesson

Som några av de många som spenderar stora delar av vår vakna tid åt just detta uppdrag finner vi att inget annat kan vara viktigare än att ta ställning mot SD. Funktionsrätt Sverige bör därför ställa in samtalet med Jimmie Åkesson den 21 mars och välja vårt uppdrag framför det man nu ägnar sig åt. Vårt anseende i en orolig och avgörande tid står på spel. Antidemokratiska strömningar ligger alltid på lur, även i ett upplyst samhälle. För tillfället blottas det kanske inte i mer än en obetänksam replik, en olycklig jämförelse, en nedrighet i det lilla i detta parti. Kanske menar de som ligger bakom dessa inte heller egentligen något illa. Men vi vore naiva om vi trodde att vi kunde låtsas som att det inte betyder något mer.

Maria Johansson
Funktionshinderpolitisk debattör

Lars Lindberg
Funktionshinderpolitisk skribent och aktiv i Hörselskadades Riksförbund

Anna Quarnström
Funktionshinderpolitiskt orienterad jurist med förtroendeuppdrag bl.a. som ordförande för Funktionsrätt Stockholms stad

16 kommentarer

 1. Hej,
  Jag håller helt med om att det inte är bra att vara okritiska mot SD, jag sympatiserar inte alls med deras människosyn! Dock kan jag se ett problem med att utesluta dem. Är de inte för stora? Är det inte bättre att före debatt med dem? Bara en undran

 2. Glöm aldrig bort att sd var öppet nazistiskt när Jimmie Åkesson gick med i partiet.
  Nazisterna började med att döda personer med funktionshinder.
  Att bjuda in dem är motbjudande och att håna gruppen man är satt att arbeta för.

  1. Nej, de va de inte alls, utan detta är en lögn skapat av vänsterpopulister.

 3. Tack ni duktiga skribenter! Tack för att ni visar mod och politisk kunskap! Tack för att ni gör motstånd!
  Birgitta Andersson

 4. Jag är ingen fan av bruna partier. Men jag anser det viktigt att avkräva alla partier inklusive SD att ta ställning i viktiga frågor, främst sakfrågor som är viktiga för vår grupp. Det bästa vi kan göra för att bromsa den bruna framfarten och att främja den demokratiska processen är inte att ignorera partier utan att behandla medborgarna som myndiga personer och ge dem förutsättningar till ett informerat val.

 5. Avslutade just prenumerationen av heja olika för jag stödjer inte mobbning och exkludering av någon i samhället och vill att alla ska känna sig välkomna av alla – även SD.
  Blev chockad av att läsa detta.
  Alla är vi olika och alla ska bjudas in i gemenskap och känna sig delaktiga.

 6. Jag tycker givetvis att skribenterna har rätt att tycka som de vill om Sverigedemokraterna. Men det är oseriöst att inte nämna att Anna Quarström är engagerad i Socialdemokraterna Stockholm, Lars Lindberg är också S-märkt sedan många år med olika engagemang. I en demokrati ska alla partier få komma till tals, oaktat. Annars är det bara att lägga ned, varför är det så svårt för Socialdemokrater?

 7. ”Funktionsrätt Sverige arbetar för att stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar” oavsett vilket politiskt parti de eller deras anhöriga ställer sig bakom och bör inte utnyttjas i politiskt färgade partiangrepp inför det kommande riksdagsvalet.
  Artikelförfattarna verkar anse att det finns ett behov av politisk ”avnazifiering” inom funkis-rörelsen, men vad är det som garanterar att det inte finns medlemmar som ger uttryck för ”rasistiska och funkofobiska” åsikter inom de övriga riksdagspartierna? Ett kort besök på twitter kan ge en fingervisning för den som vill komma i kontakt med den typen av åsikter. Det är väl heller någon som är överdrivet imponerad av vad Socialdemokraterna åstadkommit för de funktionsnedsatta de senaste 8 åren?
  Sverige är en demokrati. Vi har fria val, yttrande- och åsiktsfrihet. Sveriges riksdag består av demokratiskt valda partier. Det är något vi ska vara tacksamma för och rädda om och jag rekommenderar att artikelförfattarna tar sin egen cirkus till den manege som deras partikamrater redan har krattat åt dem.

 8. Ser det bra ut nu, när det kommer till LSS m.m.? Vilka är det, som sitter i regering? J.Åkesson har växt upp, med LSS inom familjen. Är det bara socialister/kommunister, som kan vara funktionsnedsatta? (vägrar…variation) Man får, vad man röstar på och SD är det enda partiet, som är oprövat. Dumhet är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat. Tänk på det, när ni röstar. OBS! Jag är inte ens SD.

 9. 2022 i ett demokratiskt land, överväger ni att exkludera ett parti som har 20% av väljarnas förtroende.

  Vem ger er den rätten ?

  Ni har själva tagit er rätten att okritiskt göra en bedömning av deras ställningstagande inom detta område. Innan de ens varit med i debatten.

  Ska ni exkludera alla som ni inte tror blir JA-sägare, det känns otäckt.

  Påpekar för säkerhets skull att jag inte är SD, men däremot är jag rädd om vår demokrati.

  I övrigt älskar jag ert nyhetsbrev ❤️

 10. Tre personer ska inte bestämma vad 400 000 medlemmar har rätt att få information om. I dessa valtider ska man ge alla partier rätt att lägga fram sina åsikter, oavsett vad dessa tre personer tycker. Man ska inte pådyvla sina egna åsikter på alla andra. Jag tror att människor är kloka att själva bilda sin egen uppfattning utifrån vad de får veta. Får man inte möjligheten att leva i en demokratisk anda så blir det väl som i Ryssland. Lite väl skrämmande…

 11. Tråkigt att ni inte förstått o sett hur mycket SD kämpar för de funktionshindrade!
  Allas lika värde är tydligen bara ord man slänger med utan innebörd!

 12. Suttit i rullstol sedan 97 och varit politiskt insatt sen 95, är idag SD medlem och förstår inte hur ni kan vara så inskränkta, historia går aldrig att åtgärda men däremot framtid. Men enligt er och en massa inlägg här ska man bygga sina framtida visioner på gamla beslut.

 13. Tack för att ni står upp för ett mänskligt samhälle! Jag tycker det är märkligt att SD har blivit ett rumsrent parti trots deras åsikter och målsättning!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *