”Att fråga ut assistenter är inget vi rekommenderar”

Assistenter kan vägra att svara på frågor när Försäkringskassan utreder behovet av personlig assistans.
– Det är enbart myndigheter, arbetsgivare, försäkringsinrättningar och sjukvården som enligt lag är skyldiga att svara på Försäkringskassans frågor, säger Therese Karlberg, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassans huvudkontor.

Igår rappporterade Sveriges Radio att Försäkringskassan i Dalarna har frågat ut assistenter om en brukares behov, varefter man fattade beslut om att dra in ersättningen.

Rapporten kommenteras idag av Therese Karlberg på Försäkringskassan. Hon ger bland annat beskedet att assistenter normalt sett inte ska frågas ut.
– Att ringa assistenterna för att utreda behovet av assistansersättning är ingenting som Försäkringskassan har rekommenderat, säger Therese Karlberg.

Hon säger vidare att att man inte heller i framtiden kommer att rekommendera utfrågning av personliga assistenter vid utredning av assistansbehov.
– Kunden är den som bäst kan redogöra för sitt behov av assistans, säger Therese Karlberg till Föräldrakraft.

– Utgångspunkten är att Försäkringskassan frågar kunden, det vill säga den försäkrade, om behovet av assistans. I de situationer då kunden har ombud, ställföreträdare ställs frågorna till den som företräder kunden.  
Ställföreträdare kan vara god man, förvaltare eller vårdnadshavare.

– Utredningen sker vanligtvis vid ett hembesök eller annat möte med kunden, säger Therese Karlberg. Vid mötet kan den försäkrade själv välja vilka som ska närvara. Ibland händer det att det finns assistenter närvarande vid Försäkringskassans möte, men det är kunden, eller den som företräder honom eller henne, som Försäkringskassan ska tala med. 

Försäkringskassan har rätt att hämta information från andra instanser när man utreder behovet, men det är bara myndigheter, arbetsgivare, försäkringsinrättningar och den allmänna sjukvården som är skyldig att svara på Försäkringskassans frågor.

– Vi ska inte ställa frågor slentrianmässigt eller på måfå, det måste finnas skäl att anta att någon annan än kunden kan lämna nödvändiga uppgifter. De frågor som Försäkringskassan ställer till annan är enbart en del av utredningen, det ska inte ersätta utredningssamtalet med kunden. Annan kan till exempel vara läkare, sjukgymnast, skola eller daglig verksamhet, säger Therese Karlberg.

Hon menar att det är viktigt att assistansanvändare kan känna sig trygga med sina personliga assistenter.
– Att utredningssamtal sker med den personliga assistenten är inget vi rekommenderar. Ibland kan det förekomma att kunder själva hänvisar till att de personliga assistenterna är behjälpliga att svara på Försäkringskassans frågor, men då sker detta i enlighet med kundens önskemål och ofta i samband med hembesöket, säger Therese Karlberg.

Therese Karlberg är verksamhetsområdeschef för funktionshinder, sjuk-och aktivitetsersättning och arbetsskador på Försäkringskassans huvudkontor.