Att inte tappa tålamodet – hett ämne för ny konferens om barns rätt

Barn som har funktionsnedsättningar löper extra stor risk att utsättas för våld och kränkningar, enligt forskningsrapporten Våld mot barn 2006/2007. Nu arrangerar Barnrättsakademin en konferens på temat ”Att tappa tålamodet”.

På konferensen deltar bland annat Staffan Jansson som är medförfattare till rapporten om våld mot barn.
Medverkar gör även specialpedagogen Lena Pettersson, som har erfarenhet av att handleda personal som möter barn och elever. Tove Rinnan från Barnombudsmannen kommer att prata om ”att inte räcka till som förälder”.
Den aktuella konferensen äger rum den 29 maj i Göteborg. Den är fullbokad och därför planerar arrangörerna att ha en ny konferens i höst.
Barnrättsakademin finns på www.barnrattsakademin.se