Att välja rätt assistansanordare

Hur ska man tänka när man väljer anordnare? Spelar det verkligen så stor roll? Är brukarkooperativ bättre än privata anordnare eller tvärtom? Hur gör man om man vill byta anordnare? Föräldrakraft har frågat assistansförmedlaren Oskar Andersson som dagligen hjälper assistansanvändare att hitta rätt i assistansdjungeln.                      

1. Hur ska man tänka när man väljer anordnare?

Först och främst är det viktigt att känna till vilka alternativ som finns. Idag kan man välja mellan kommunal assistans, kooperativ, bolag eller att starta eget assistansföretag. När man blir berättigad assistans kopplas det kommunala alternativet in automatiskt och många vet inte ens att det finns hundratals andra alternativ att välja mellan.

Likaväl som behoven hos den som behöver assistans är individuella, finns det assistansanordnare som passar bra för vissa, medan andra föredrar något annat. Det är därför svårt att generalisera när man ska hjälpa någon att hitta rätt i assistansdjungeln.

2. Hur går ni tillväga för att hitta rätt alternativ?

Det handlar helt enkelt om att lyssna på den vi ska hjälpa och sedan försöka se till att hitta ett alternativ som stämmer så bra överens som möjligt med hans eller hennes förväntande bild. Men tyvärr ser vi rätt ofta att både assistansanvändare och anhöriga har en skev bild av vad de kan förvänta sig.

Bilden av den perfekta assistansanordnaren stämmer inte överens med verkligheten. Vår utmaning blir då att försöka belysa vilka egenskaper som är viktigast, så att man inte fokuserar på saker som kanske egentligen inte är så centrala i sammanhanget.

3. Vilka grundkrav har ni på en assistansanordnare?

Vi tycker att det är en självklarhet att en assistansanordnare skall vara ansluten till kollektivavtal. Vi föredrar också assistansanordnare som har juridisk kompetens inom organisationen.

Juristerna fungerar som bollplank för assistansanvändaren gentemot exempelvis kommunen eller Försäkringskassan, och man kan betrakta det som en egen ”försäkring”, man vet ju inte om eller när man behöver hjälp att överklaga ett beslut – men det är skönt att veta att hjälpen finns där.

4. Vilka egenskaper tycker ni också är viktiga?

Vi tittar mycket på vilka assistansanordnare som har låg personalomsättning. Att folk stannar på sin arbetsplats tänker vi beror på schyssta arbetsvillkor och bra löner, det vill säga nöjda assistenter och nöjda assistansanvändare.

Vi tycker också att tydlig och enkel kundkontakt är viktigt, till exempel genom att det finns en kontakt­person som regelbundet stämmer av och besöker assistansanvändaren.

Det tredje som är viktigt är att assistansanordnaren har en transparent redovisning.

5. Vad menas med transparent redovisning?

En del assistansanvändare lägger ned mycket energi på att förhandla om hur stor del av timbeloppet som ska gå till assistansanordnarens administration, för att så mycket som möjligt av summan ska gå till löner och assistansens omkostnader.

Det finns dessvärre bolag som inte är tydliga med hur stor del som ska täcka administrativa kostnader och hur stor del som kan användas till resten. Här är det viktigt att vara tydlig från båda håll. Som assistansanvändare kanske du inte heller ska försöka pressa ned de administrativa kostnaderna för mycket.

Assistans­­anordnaren måste ha täckning för sina kostnader, annars kommer det i förlängningen troligen inne­bära en försämrad situation för dig.

6. Vilka individuella behov kan det också handla om?

Vissa assistansanvändare vill ha hjälp med rekrytering, andra gör det helt själva.

Vissa tycker att det är viktigt att det finns ett kontor på den lokala orten medan det inte spelar någon roll för andra. Vissa vill anlita en stor assistansanordnare för att det känns tryggare medan andra vill anlita en lite mindre för att få en personligare relation.

Det kan också handla om att assistansanordnaren erbjuder externa arbetsledare eller vikariepool, färdiga utbildningspaket eller resor, eller att man vill välja en anordnare som är engagerad intressepolitiskt i assistansfrågor. Den här typen av information är viktig för att det kan ibland påverka valet av assistansanordnare.

7. Så hur ska vi gå tillväga?

Fundera på vilka individuella behov du som assistansanvändare har och även vilken roll dina anhöriga vill ha. Ta sedan hjälp av en assistansförmedlare eller gå in på någon av de webbsajter som presenterar assistansanordnare.

Boka sedan in flera besök, åtminstone tre, för att höra vad de kan erbjuda. Jag tror att bland det viktigaste att tänka på vid val av assistansanordnare är att vara öppensinnad. Många assistansanvändare som jag kommer i kontakt med har begränsad erfarenhet av assistansanordnare.

Mitt bästa råd är därför att våga träffa bolag som ni kanske i första hand inte trodde skulle vara lämpliga.

8. Hur byter man anordnare?

Det är mycket enklare att byta än vad många tror, men det går inte över en natt. Många bolag har tre månaders uppsägningstid, och det tycker vi är rimligt. De har ett personalansvar och kan inte bara säga upp assistenterna på studs.

Det är viktigt att känna till att de assistenter som du är nöjd med också kan följa med till den nya assistansanordnaren. Vid bytet är det återigen viktigt att man har sunda förväntningar, annars slutar det dess­värre ofta med stort missnöje igen.

Det du däremot aldrig ska tumma på är att du som assistansanvändare måste våga ifrågasätta din nuvarande assistansanordnare. Dina behov ska alltid vara i främsta rummet. Har inte assistansanordnaren insett detta – byt!

9. Vilka viktiga lärdomar finns?

Det är viktigt att påminna sig om att varje assistansanvändare har sin unika situation och behov. Mycket av det som assistansanordnarna skryter om i sina annonser påverkar egentligen inte den enskildes behov.

Att en assistansanordnare arrangerar resor kanske inte ska vara avgörande för valet, det går ju att resa med assistans vilken anordnare man än väljer. Att en assistansanordnare har ett lokalt kontor tycker vi inte heller ska vara avgörande, mycket kan skötas från annan ort utan att det påverkar kvaliteten i assistansen.

Rekryteringshjälp är viktigt, men kanske inte nödvändigt om man har anhöriga som är assistenter. Att assistansanordnaren erbjuder egen utbildning behöver inte heller vara livsnödvändigt, det finns många bra externa utbildningar som kan köpas in.

10. Kommunal assistans, kooperativ, bolag eller eget företag?

De assistansanvändare som tar kontakt med oss är i cirka 70 procent av fallen missnöjda med sin nuvarande assistansanordnare, och då handlar det i första hand om kommunal assistans. Vår erfarenhet är att brukarkooperativ kan vara ett bra alternativ, men att de ibland kan vara lite ”trubbiga” och inte lika anpassningsbara som privata bolag.

För assistansanvändare som startar eget företag så innebär det mycket eget arbete och arbetsgivaransvar, och kräver att man är organisatoriskt lagd och intresserad av rekrytering och arbetsledning.

När vi matchat assistansanvändarens behov, krav och önskemål mot lämpliga assistansanordnare så brukar resultatet oftast bli privata assistansanordnare.

11. Spelar det verkligen så stor roll vad jag väljer?

Absolut – det gör det. Du har en rättighet och det är du som ska bestämma vad du vill ha. I den här typen av sammanhang tycker jag också det är viktigt att lyssna på samtliga intressenter, både assistansanvändaren, de anhöriga och de nuvarande assistenterna.

När du väljer assistansanordnare väljer du ju också dina assistenters arbetsgivare. Vi tycker att det är viktigt att alla inblandade får göra sin röst hörd även om du som assistansanvändare eller din företrädare som fattar beslutet. På så sätt säkerställs en kontinuitet och trygghet för dig på sikt.

12. Till sist – vad är viktigast?

Det allra viktigaste är de personliga assistenterna, att de är rätt personer på rätt plats, och att ni kommer överens och har en bra kommunikation och förståelse för varandra. Men det underlättar betydligt om assistenterna ha bra arbetsvillkor och arbetsgivare. Det är i det långa loppet mycket viktigare än att de får högsta möjliga lön.

En annan viktig sak är att försöka ha lite is i magen när man valt assistansanordnare. Låt assistansanordnaren visa vad den går för innan du börjar fundera på att byta igen, låt det ta lite tid.

Fler artiklar om detta ämne