Åttaåringar hjälper åttaåringar

I det nystartade forskningsprojektet ska elever i åldrarna åtta till tio år underlätta för sina klasskamrater med funktionsnedsättningar  att ta del i idrotten.

– Vi planerar ett projekt där man använder sig av kamratlett ledarskap inom idrottssituationen. Vi vet sedan tidigare att idrottsundervisningen kan upplevas som orättvis och att elever med funktionsnedsättning deltar i begränsad omfattning. Många elever med funktionsnedsättning deltar vid sidan av övrig klass och interagerar inte så mycket med sina klasskamrater. Vi ska filma och se hur interaktionen påverkas när elever utan funktionsnedsättning instruerar elever med funktionsnedsättning under lektionens gång, säger Kajsa Jerlinder, forskare inom handikappvetenskap.

Att åttaåringar ska få en extra uppgift, som kamratstödjare, ska dock inte tolkas som en belastning för dessa elever.

– Vi ska inte sätta de här åttaåringarna på pottkanten. Det är fortfarande läraren som är ansvarig. Vi ska utbilda barnen i vad det innebär att vara kamratstödjare. De ska få inse betydelsen av att vara en positiv och lärande person, och stödja sina kamrater i inlärningssituationen, säger Kajsa Jerlinder.

I USA har man noterat att interaktionen vid den här typen av inlärning ökar påtagligt.

– Man har sett väldigt positiva effekter, elever utan och med funktionsnedsättning interagerar mer med varandra och elever med funktionsnedsättning blir mer delaktiga och får ett bättre stöd. +