Attention: Outhärdlig situation för många tonårsflickor

Situationen för tonåringar med funktionshinder kan bli outhärdlig.
Samhället kan inte längre blunda för att det är dags att göra något.
Det säger Ann-Kristin Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention.

Enligt den senaste rapporten från Barnombudsmannen har svenska barn generellt god hälsa, men det finns ett undantag.

Hälsan för tonåringar försämras allvarligt, särskilt för flickor i 15-årsåldern.
– De mår allt sämre, känner sig allt mer stressade, äter dåligt och sover dåligt. Samhället kan inte längre blunda för att det är dags att göra något, säger Ann-Kristin Sandberg.
– För de ungdomar som dessutom har funktionshinder kan situationen bli outhärdlig. På grund av det sätt som dagens skola fungerar har de mycket svårt att klara de uppställda målen. I värsta fall lyckas de aldrig ta sig in på arbetsmarknaden, säger hon.

{loadposition incontent} 

– Samhället kan inte heller längre blunda för våldstendenserna bland killarna. Unga pojkar med ADHD som inte får hjälp i tid kan bli en fara både för sig själva och för andra. Vi har länge krävt att skolan radikalt förbättrar sitt arbete.

Enligt Attention måste skolan utveckla en pedagogik som både hjälper eleverna och bidrar till en lugnare skola.

Riksförbundet Attention
vill uppmärksamma flera oroande uppgifter i rapporten från Barnombudsmannen:

* Omkring två procent av gruppen söker vård i den barn- och ungdomspsykiatriska öppenvården. Det är en fördubbling sedan början av 90-talet.

* Andelen som trivs mycket bra med livet har minskat sedan mitten av 80-talet, främst bland de äldre barnen och speciellt bland flickorna. Av elvaåringarna trivs drygt 70 procent mycket bra med livet just nu, medan under 30 procent av 15-åriga flickor trivs mycket bra och bara något över fyrtio procent av de tonåriga killarna.

* Drygt 40 procent av barnen mellan 10 och 17 år känner sig stressade minst en gång i veckan. Bland 16 – 17-åriga flickor känner sig nästan hälften stressade flera gånger i veckan eller varje dag.

* Få tonåriga flickor äter frukost och hoppar ofta över lunchen. Var tredje har svårt att somna flera gånger i veckan. Och var fjärde säger att de ofta är spända och nervösa.

* Andelen som drabbats av akut alkoholförgiftning har ökat.

* Bara 30 procent i årskurserna 4-6 säger att det oftast är arbetsro på lektionerna.

Attentions webbsajt finns på http://www.attention-riks.se
Barnombudsmannen finns på www.bo.se