Anders Lindström, författare på HejaOlika

Anders Lindström

Frida fick rätt i Förvaltningsdomstolen men kampen måste fortsätta eftersom en annan del av ärendet överklagats till Högsta förvaltningdomstolen.

Delseger i kampen för Fridas rätt till en teckenspråkig miljö

Är det goda levnadsvillkor för en döv, ung flicka som vuxit upp i teckenspråkig miljö att dela boende med tre hörande, en döv på 60+ och en dövblind 80-åring?Det tycker Härnösands kommun, men Fridas föräldrar kämpar för att hon skall få bo kvar i en teckenspråkig miljö på Mo Gård.

Annons för Forum FUB
STÄNG ANNONSEN
Skip to content