Barn är kompetenta – lita på det!

Ann-Marie Stenhammar.

Barn är den primära kunskapskällan när det gäller barns erfarenheter och perspektiv, att vara barn idag. Men det kräver att den vuxne tror på barnets kompetens.