Jörgen Lundälv, författare på HejaOlika

Jörgen Lundälv

Jörgen Lundälv.

Var finns debatten om trygga bostäder för alla?

En flergenerationsdebatt om sociala frågor och socialpolitik behövs i Sverige. Inte bara i valrörelsen, utan för att vi tillsammans måste stärka det demokratiska samtalet och debatten i välfärdssamhället. Det skriver Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet i denna debattartikel. Att man kan tänka sig en sådan kompakt tystnad och stiltje i de …

Var finns debatten om trygga bostäder för alla? Läs mer »

Jörgen Lundälv.

”Ohly-affären ger mycket allvarliga skador”

DEBATT. Varför vill ingen föra offentlig debatt om Ohly-affären? skriver Jörgen Lundälv, funktionshinderforskare, i denna debattartikel. Han menar att funktionshinderrörelsen nu kraftigt försvagas. Funktionshinderrörelsen i Sverige riskerar att få en allt lägre röst, sämre förtroende och svagare position i såväl den nationella som europeiska samhällsdebatten. Detta är mycket allvarligt ur demokratisynpunkt. Medierapporteringen om Funktionsrätts ordförande …

”Ohly-affären ger mycket allvarliga skador” Läs mer »

Jörgen Lundälv.

Sveriges funktionshinder-politik på väg att misslyckas

DEBATT. Vi lever i ett otillgängligt samhälle. Allt fler människor försätts i utanförskap. Jag tror inte att Sverige kan lyckas med sin funktionshinderspolitik det närmaste decenniet, skriver Jörgen Lundälv, funktionshinderforskare. Är allt en enda stor dröm om delaktighet och bättre tider? Är visionen om den svenska funktionshinderpolitiken i FN:s Agenda 2030 äkta, eller bara en …

Sveriges funktionshinder-politik på väg att misslyckas Läs mer »

Ingen bryr sig eller reagerar förutom de som själva är drabbade och deras närstående, skriver Jörgen Lundälv.

Funktionshinder-propositionen som glömdes

DEBATT. Det är tyst om den nya funktionshinderspropositionen som presenterades i maj månad. Nästan lika tyst som det var för sex år sedan när världshälsoorganisationen WHO kom ut med sin rapport om situationen för funktionsnedsatta personer i världen. Tystnaden är kompakt och långvarig. Det borde oroa oss alla i samhället. Det var i början av …

Funktionshinder-propositionen som glömdes Läs mer »

Bild: Volvo.

Självkörande fordon kan bryta utsattheten

DEBATT. Kvinnor med funktionsnedsättningar kan bryta sin isolering i samhället om de får möjlighet att vara med om att utforma den nya teknologin med autonoma fordon. Men varför vänta i ovisshet om dessa gigantiska projekt? I en rapport från myndigheten Trafikanalys (Jämställdhetsanalys av trender inom transportsektorn) nyligen fokuseras på vilka möjligheter som finns att det …

Självkörande fordon kan bryta utsattheten Läs mer »

Jörgen Lundälv.

Lågvattenmärke för jämställdheten

Kvinnor med funktionsnedsättningar är förlorare på flera områden. Deras svaga politiska inflytande i samhället måste ses som ett lågvattenmärke för såväl nationellt jämställdhetsarbete som funktionshinderpolitik, skriver Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete och funktionshinderforskare vid Göteborgs universitet i denna debattartikel.

Många kan lära av hur man arbetar på lokal nivå för att öka tillgängligheten, menar Jörgen Lundälv som lyfter fram arbetslivsmuseernas nya karta över Västra Götaland.

Arbetslivsmuséer förebild inom tillgänglighet

DEBATTARTIKEL. En alldeles nyframtagen orienteringskarta om arbetslivsmuseerna i Västra Götaland visar på hur både lokalföreningar och eldsjälar arbetar aktivt med att göra såväl historia som museer tillgängliga. På ett synnerligen elegant sätt har de med en stor orienteringskarta över hela Västra Götaland skapat tillgänglighet för personer med olika funktionsnedsättningar.

Jörgen Lundälv.

Alla har eget ansvar att förebygga diskriminering

DEBATTARTIKEL. Regeringen vill informera om bristande tillgänglighet och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för delaktighet och Diskrimineringsombudsmannen ska tillsammans med funktionshinderorganisationer arbeta förebyggande. Men vi har alla ett egenansvar att hjälpa till. Skolan måste mer kraftfullt arbeta med dessa frågor.

Annons för Forum FUB
STÄNG ANNONSEN
Skip to content