Marie Nilsson. Foto: Linnea Bengtsson

Preskription: Därför går många barn miste om stora framtida ersättningar

Ditt barns rätt till framtida ersättningar för skador kan gå förlorad om du som förälder anmäler för sent till försäkringsbolagen, skriver Marie Nilsson, personskaderådgivare på AJ Personskador. Om något händer är det viktigt att förstå vad reglerna om preskription innebär. Föräldrarna måste inte bara se till att barnet får vård och behandling, de måste även …

Preskription: Därför går många barn miste om stora framtida ersättningar Läs mer »