Avslag för ensam mamma med tre sjuka barn

Efter en lång kamp står nu Anna och Lovisa Karlssons hopp till politikerna i omsorgsnämndens arbetsutskott. Det är de som avgör om Lovisa får assistans eller inte.
– Det händer att vi inte följer LSS-handläggarnas rekommendationer, säger Mikael Damberg (V), vice ordförande i nämnden.

Anna Karlsson är mamma till tre barn, Noah 3, Lovisa 8 och Emelie 16. Familjesituationen är högst ovanlig då både det yngsta och äldsta barnet har kroniska sjukdomar, pojken har ett kroniskt hjärtfel och astma och den äldre dottern en sköldkörtelsjukdom för vilken hon behandlas med levaxin.

– Jag vabbar mer än normalt och har otaliga besök på barnmottagningar både i Hudiksvall och Gävle, säger Anna.

Mellanbarnet Lovisa har en lindrig utvecklingsstörning och autism. Anna sökte personlig assistans åt Lovisa i augusti 2010.

Anna Karlsson blev i sin tidigare hemkommun Nordanstig erbjuden avlösarservice och avlastningshem för Lovisa. Men Anna vill inte lämna bort sin dotter, utan ha en fritid tillsammans med henne.

– Jag vill att Lovisa ska ha en fungerande vardag tillsammans med oss i familjen och inte utanför, säger hon.
Den LSS-handläggare på Hudiksvalls kommun som haft hand om ärendet, är sedan drygt en vecka tillbaka klar med sitt beslutsunderlag.

– Handläggaren beklagade sig när hon meddelade mig vad hon kommit fram till, säger Anna Karlsson.

I beslutsunderlaget föreslår LSS-handläggaren ett avslag, bland annat med hänvisning till föräldraansvaret.  I materialet går bland annat att läsa: ”I och med att Lovisa är åtta år finns det även ett föräldraansvar. Enligt prop 1992/93:159 så är föräldraansvaret detsamma oavsett om barnet har en funktionsnedsättning eller inte.”

Inte ett ord om den komplexa helheten, att som ensamstående mor ha ansvar för tre sjuka barn.

Anna Karlsson är besviken, men inte förvånad. Hon säger att hon var förberedd på ett avslag.
– Man blir ju sänkt, men jag var samtidigt förberedd. Det finns en sådan attityd i Nordanstig och även här i Hudiksvall, när ens barn är tolv år blir det lättare, till dess hänvisar man till föräldraansvaret, säger hon.

Anna Karlsson anser att handläggningen har brustit på framför allt en punkt. Vid det hembesök som gjorts hade handläggaren, enligt Anna, ingen chans att skaffa sig en rättvis och fullständig bild av Lovisas behov.

Den vikarierande verksamhetschefen på handläggarenheten inom omsorgsförvaltningen i Hudiksvalls kommun har skickat en så kallad synpunktsblankett till Anna Karlsson. Blanketten ger Anna Karlsson möjlighet att komma med invändningar mot hur ärendet hanterats, innan politikerna går till beslut.

– Det som skrämmer mig är att jag måste kämpa så för mina barns rättigheter och att jag aldrig får den hjälp barnen och jag behöver. Barnens barndom passerar och Lovisas självständighet och inlärning går förlorad, och syskonen i familjen får aldrig den tid de behöver med mig som bara mamma, säger hon.

Nu står Anna Karlssons hopp till politikerna i omsorgsnämndens arbetsutskott.
Göran Thapper (S), ordföranden i nämnden och arbetsutskottet, har ännu inte tagit del av beslutsunderlaget, men räknar med att få det ett par tre dagar innan beslutet fattas.

– Det händer att vi inte följer handläggarnas rekommendationer, säger Mikael Damberg (V), vice ordförande i arbetsutskottet, och påpekar att det finns en möjlighet att bjuda in den sökande till arbetsutskottet.

Omsorgsnämndens arbetsutskott ska besluta i ärendet den 14 december, det sista arbetsutskottet för den nu sittande politiska majoriteten.