Avslag på parkeringstillstånd? Överklaga, det lönar sig!

Många personer med rörelsehinder nekas parkeringstillstånd. Men det lönar sig ofta att överklaga.
– Jag rekommenderar alltid att överklaga, säger juristen Karin Ståhlnacke.

Hon har drivit flera rättsfall där familjer efter överklagande fått rätt till parkeringstillstånd. Här svarar hon på några frågor från HejaOlika.

LÄS ÄVEN: Familjer tvingas fortsätta strida om parkeringstillstånd

Hur vanligt är det att kommuner felaktigt avslår p-tillstånd?

– Det finns tyvärr ingen samlad statistik, som jag känner till. Enligt min personliga erfarenhet från God Juridik så kontaktas vi främst när avslag ges för att det hänvisas till föräldraansvar när det gäller barn, eller att man anser den egna förflyttningsförmågan tillräcklig.

Rubriker om parkeringstillstånd.
Strider om parkeringstillstånd har skapat rubriker under vintern.

Gör kommunerna på olika sätt?

– Jag ser att bedömningarna skiljer sig mellan olika kommuner. Vissa små kommuner har i princip en och samma person som utreder ansökan, och som även har behörighet att själv fatta beslut på ansökan med anledning av delegation.

– Större kommuner har hela nämnder som hanterar ansökningarna då de är så många. Då diskuteras säkerligen ärenden mycket mer och man har mer erfarenhet och bakgrundskunskap att gå på.

Varför ges avslag, och hur kan man undvika det?

– Om avslaget gäller ett barn som har behov av annan persons hjälp för att förflytta sig, och avslagsbeslutet hänvisar till föräldraansvar, bör man argumentera utifrån vad ett ordinarie föräldraansvar rimligtvis kan vara.

– Är det vanligt att ett barn i samma ålder ens behöver hjälp med förflyttning? Kan ett barn i samma ålder hjälpa till genom att hoppa in i bilen etcetera? Brukar barn i samma ålder ha med sig hjälpmedel i motsvarande omfattning och mängd som en elrullstol eller rullstol utgör?

Vad behöver man veta om regler som styr frågorna om p-tillstånd?

– Man ansöker hos den kommun som man är folkbokförd hos. Är man inte nöjd med det beslutet kan man överklaga det till länsstyrelsen, och därefter till Trafikverket. Om man fortfarande inte är nöjd så övergår överklagandeprocessen därefter till ordinarie förvaltningsrättslig prövning, det vill säga till förvaltningsrätten och uppåt, säger Karin Ståhlnacke.

– Det finns även praxis som man bör beakta i sin argumentation. Man måste komma ihåg att personen som ansöker om parkeringstillstånd bär bevisbördan för att behovet och omständigheterna till rättigheten föreligger med stöd av välskrivna intyg. Det är superviktigt med bra och tydliga intyg – det kan inte nog understrykas.

Var gäller parkeringstillståndet?

Parkeringstillståndet gäller i hela landet och innebär:

  • rätt att parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar,
  • rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst 3 men mindre än 24 timmar,
  • rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats skall iakttas, samt
  • rätt att parkera under högst tre timmar på gågata.

Ett parkeringstillstånd kan gäller som mest i fem år.

På Transportstyrelsens webbplats sammanfattas de regler som gäller.

Gäller speciella regler för barn?

– För barn appliceras ofta bedömningen av ett ordinarie föräldraansvar. Det vill säga man jämför det ansökande barnets ålder med barn i samma ålder utan särskilda behov. Ett barn kan ju och får inte framföra ett fordon självständigt, så regelverket tar sikte på huruvida individen kan lämnas själv på en avlämningsplats medan föraren parkerar fordonet på en ordinarie parkeringsplats.

Hur kan man förhindra avslag redan från början?

– Det enkla svaret är att ha välskrivna, beskrivande, tydliga intyg som biläggs ansökan!

Andra tips inför ansökan?

– Jag rekommenderar alltid att man bilägger produktblad, bild eller liknande av det hjälpmedel man använder för att förflytta sig med samt av bilen, om den är specialanpassad med ramp eller dylikt. Då ges en bild av otympligheten, att det behövs extra utrymme för att lasta in och ur bil, det vill säga en större parkeringsruta som parkeringstillståndet medger. Detta ökar insikten och förståelsen hos den som utreder ansökan redan från början.

Vad gör man om man får avslag?

– Jag rekommenderar alltid att överklaga vidare. Många gånger ändras avslagsbeslutet av nästkommande instanser till fördel för den som ansökt, och i slutändan får man då insatsen man är i behov av. Läs beslutet och dess grund för avslag, och försök att ”läka” de utpekade bristerna. Komplettera och förtydliga just de saker som avslaget hänvisar till.

Vad kostar parkeringstillstånd?

– Kommuner får inte ta ut någon avgift för att pröva själva ansökan om parkeringstillstånd, men parkering är inte alltid kostnadsfri på parkeringsplatser för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringsavgiften är en kommunal angelägenhet, som kommunfullmäktige i varje kommun beslutar om.

– När det gäller parkeringsavgiften för parkeringsplatser för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade är grundregeln att en parkeringsavgift ska betalas.

– Några kommuner tar dock inte ut någon parkeringsavgift på dessa parkeringsplatser som är avsedda för personer med ett giltigt parkeringstillstånd. Detta varierar från kommun till kommun, så var uppmärksam när du ska parkera, säger Karin Ståhlnacke.

Reducerad parkeringsavgift

Ett exempel: Inom Stockholm stad kan alla som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade ansöka om reducerad parkeringsavgift. Avgiften blir då 250 kronor per år. Annars betalar man ordinarie parkeringsavgift enligt skyltningen på platsen.