Tidöpartier avslår initiativet att nollställa föräldraavdraget

Tidöpartierna M, KD, L och SD stoppade på tisdagen utskottsinitiativet att nollställa eller minimera föräldraavdraget inom personlig assistans.

Hoppas fortfarande på nollställt avdrag

– Jag kommer att fortsätta arbeta för att förmå regeringen att göra en översyn av formuleringen i lagstiftningen om föräldraavdraget, samt att nolla eller minimera schablonerna i förordningen, säger Christofer Bergenblock (C).

SD:s Carina Ståhl Herrstedt håller med om att föräldraavdraget måste ändras:
– Det finns bred majoritet i utskottet för att komma tillrätta med detta, i sakfrågan är vi överens, men uppenbarligen inte i formfrågan, säger hon i en kommentar.

KD:s Christian Carlsson säger att det var av rent formella skäl man sa nej till förslaget om utskottsinitiativ.

Socialminister Camilla Waltersson Grönvall (M) sa den 14 december att det är för tidigt att ändra föräldraavdraget. Strax före jul uppdrog regeringen åt Försäkringskassan att göra en ny uppföljning, vilken dock inte blir klar förrän i september 2024.

”Anmärkningsvärt” att det dröjt

Det var Christofer Bergenblock som i december 2023 föreslog att riksdagens socialutskott skulle göra ett tillkännagivande för regeringen. Innebörden var att det schabloniserade föräldraavdraget snabbt skulle nollställs eller minimeras. Regeringen skulle också uppmanas att lägga fram förslag om förtydligande av föräldraavdraget i lagen LSS.

På tisdagen, den 30 januari 2024, hanterades äntligen utskottsinitiativet i socialutskottet.

– Initiativet lämnades ju in redan den 5 december, och det är anmärkningsvärt att det tagit nästan två månader att få upp det på bordet med tanke på frågans angelägenhetsgrad, säger Christofer Bergenblock.

Christofer Bergenblock (C). Foto: Linnea Bengtsson.
Christofer Bergenblock (C). Foto: Linnea Bengtsson.

Larmrapporter om föräldraavdraget

Bakgrunden till initiativet var larmrapporter om att Försäkringskassan och kommunerna feltolkar lagändringen från 1 januari 2023, genom att göra dubbla föräldraavdrag.

I en rapport den 23 januari skrev ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, att propositionen om stärkt rätt till personlig assistans innehåller motsägelser om hur det nya föräldraavdraget ska göras. ”Bestämmelsen om schablonavdraget för föräldraansvar kan tolkas på olika sätt. Oavsett hur bestämmelsen tolkas leder det till problem i tillämpningen”, menar ISF.

Trots samstämmiga uppgifter om att det görs alltför stora föräldraavdrag, i förhållanden till syftet med lagändringen, avslog Tidöpartierna utskottsinitiativet vid tisdagens sammanträde. Som väntat stöddes initiativet av samtliga oppositionspartier – C, S, V och MP – som dock var i minoritet.

Christofer Bergenblock tror ändå att initiativet får betydelse.

– Förslaget fått effekt eftersom frågan om föräldraavdraget istället kommer att lyftas ut ifrån den övriga motionsbehandlingen, och hanteras i ett separat betänkande, med en mer skyndsam process än vad som annars var planerat. Under beredningen kommer även Försäkringskassan och ISF att bjudas in till utskottet.

Ny chans kommer under motionsbehandlingen

Han menar att socialutskottet fortfarande kan rikta ett tillkännagivande till regeringen. Det ske i så fall i samband med motionsbehandlingen.

Då krävs dock att något av Tidöpartierna byter sida. Omöjligt är det inte. SD:s Carina Ståhl Herrstedt har motionerat om minskat föräldraavdrag, och även uttalat stöd för detta i intervju med HejaOlika.

Angeläget med en snabb förändring

Christofer Bergenblock gläds åt att Centerpartiets initiativ får upp föräldraavdraget till ny beredning, i egen ordning, senare under 2024. Men han är långtifrån nöjd.

– Frågan har redan dragit ut alldeles för mycket på tiden med tanke på hur angeläget det är med en förändring. Det vet alla de familjer som fått för få timmar beviljade, alternativt inte fått någon assistans alls på grund av Försäkringskassans tolkning av lagstiftningen, säger Christofer Bergenblock.

SD: Vi ser till att frågan hanteras snabbare

Carina Ståhl Herrstedt (SD) säger att hennes parti redan i september föreslog en ändring av föräldraavdraget.

– Om utskottet redan har ett motsvarande eller näraliggande förslag som ska beredas saknas det som regel skäl att ta ett utskottsinitiativ. I detta fall har kansliet identifierat tre näraliggande förslag i motionsyrkanden som väckts under den allmänna motionstiden.

Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Carina Ståhl Herrstedt (SD).

– Dessa tre närliggande förslag vill vi se i ett betänkande som hanteras skyndsamt och vad jag förstår är Försäkringskassan redan inbjuden att komma till utskottet. En process som hade behövt ske även för att kunna hantera utskottsinitiativet. Nu ligger processen ett steg före.

– Det finns bred majoritet i utskottet för att komma tillrätta med detta, i sakfrågan är vi överens, men uppenbarligen inte i formfrågan. Oaktat det så har utskottsinitiativet möjliggjort att vi kunnat se till att frågan hanteras snabbare än vad som från början var planerat.

– Alla försök att göra mig och SD till syndabockar här är bara trams och uselt politiskt spel, vi har sett till att detta kommer på bordet än snabbare, och det var vi som såg problemet redan i september, säger Carina Ståhl Herrstedt.

KD: Vi bjuder in ISF och Försäkringskassan för att få klarhet

Christian Carlsson (KD) säger att Kristdemokraterna röstade nej till att inleda beredning av förslaget till utskottsinitiativ av rent formella skäl.

– Ärendet är redan sedan tidigare väckt i utskottet genom motionsyrkanden från S, SD och MP under den allmänna motionstiden. Socialutskottet tog alltså inte ställning i själva sakfrågan om föräldraavdraget utan om det fanns skäl att inleda beredning av ett förslag till utskottsinitiativ.

Christian Carlsson (KD)
Christian Carlsson (KD) är ordförande i riksdagens socialutskott.

– Vi kristdemokrater är angelägna om att säkerställa att lagen tillämpas så som tänkt och därför såg vi tillsammans med våra samarbetspartier till att Socialutskottet ska behandla yrkandena som berör frågan i ett separat motionsbetänkande som nu får en särskilt skyndsam hantering av utskottet.

– Ett första steg kommer att bli att Försäkringskassan och ISF kommer att bjudas in till utskottet med anledning av frågan om föräldraavdraget. Vi ser fram emot att ta del av deras information för att bringa klarhet i frågan, säger Christian Carlsson.

HejaOlika har även sökt Liberalerna för kommentar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *