Avslöjande om kontrollmetoder på LSS-boenden möts med avsky

 – Vi reagerar med avsky mot de upprörande metoder som skildrades i gårdagens Uppdrag Granskning. Det säger Eva Nordin-Olsson, ordförande i Riksföreningen Autism.
Hon är chockad över att korttidsboendena som skildrats använder sig av ”kontrolltagning” eller ”nedläggning” som arbetsmetod.

Samtidigt misstänker hon att metoden är mer spridd än vad som är känt och efterlyser därför en kartläggning.
– Vi hyser en oro för att det här lagstridiga arbetssättet praktiseras på flera boenden ute i landet. Länsstyrelserna måste ta krafttag mot verksamheter som använder dylika metoder, säger Eva Nordin-Olson.

Nedläggning eller kontrolltagning är inte någon evidensbaserad metod, påpekar hon.
– Det är chockerande att ledning och personal på de berörda boendena förletts att tro det, säger Eva Nordin-Olsson.

Onsdagens tv-program Uppdrag Granskning rapporterade om några LSS-boenden i Uppsala som uppgavs använda så kallad kontrolltagning för att bemöta ”oönskat beteende” från de boende. Kontrolltagning beskrevs som ett ”livsfarligt grepp” som polisen tidigare använde i nödsituationer.

– Det som uppfattas som en beteendestörning hos personer med utvecklingsstörning och/eller autism ska ses som ett sätt för individen att kommunicera, att försöka säga något. Den grundsynen måste all verksamhet som rör personer med utvecklingsstörning och/eller autism vila på, säger Eva Nordin-Olsson.

Hennes erfarenhet är att ”oönskat beteende” ofta triggas av att personen i fråga utsätts för krav som inte är anpassade till hans eller hennes förmåga.
– Det som ses som ett oönskat beteende har alltid en underliggande orsak. Det kan vara enkla medicinska åkommor som huvudvärk eller feber. Oftare handlar det dock om att man inte har tillräcklig kunskap om den enskilda personens behov och förmågor och att miljön inte heller har anpassats så att världen blir begriplig för honom eller henne, säger Eva Nordin-Olsson.

Eva Nordin-Olsson är själv förälder till en vuxen dotter med autism och arbetar som läkare till vuxna med funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning och autism.

– Vid beteenden som är svåra att förstå och hantera och som kan eskalera till farligheter vet vi att det ofta handlar om en autism i kombination med utvecklingsstörning. Det finns välfungerande metoder, som vilar på humanism och respekt för individen och som utgår från modern kunskap om autism, som inte är i närheten av det som visas i programmet, säger Eva Nordin-Olsson.

Läs mer om Uppdrag Gransknings reportage här.

Riksföreningen Autism har sin webbsida på http://www.autism.se/