En månad kvar till stärkt personlig assistans, och många tror på goda nyheter

Många hoppas på goda nyheter när utredningen ”Stärkt personlig assistans” överlämnas till regeringen den 24 maj. Redan den 7 maj kan utredaren Fredrik Malmberg skingra dimmorna på IfA:s digitala debattforum.

LÄS MER: Jättelyft för personlig assistans från januari 2023

– Vi har stora förhoppningar på utredningen Stärkt assistans, men det kommer inte att räcka. De akuta problemen med behovsbedömning måste också lösas, och de ingår inte i utredningen, säger Sophie Karlsson, ordförande för IfA.

Läs om den färdiga utredningen: De 4 viktigaste frågorna om Stärkt rätt till personlig assistans

Vilka besked vill ni ha från politikerna på ert debattforum?

– Jag skulle vill höra dem säga att ”Vi tänker införa statligt huvudmannaskap nu, för alla med behov av personlig assistans”, ”De grundläggande behoven och andra personliga behoven ska från och med nu ses i sin helhet, och inte styckas upp i små detaljer”, ”Alla beslut om personlig assistans och assistansersättning ska vara varaktiga”, ”Vid sjukhusvistelse får alla behålla assistansersättningen utan krav på särskilda skäl”, och ”Den enskilde bestämmer hur hen vill använda den personliga assistansen”.

Vad tänker du om utredningen ”Stärkt personlig assistans”?

– Vi har stora förhoppningar om att den leder till det som namnet säger. Vi hoppas på förslag till lagändringar som kan stärka den personliga assistansen i det som har kallats det femte grundläggande behovet (”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade”), föräldraansvar och hantering av gränsen mellan egenvård, sjukvård och personlig assistans.

– Det är också akut att åtgärda andra delar kring behovsbedömningen, något som inte ingår i ”Stärkt assistans”. Vi hoppas att makthavarna inte nöjer sig med denna utredning, utan snabbt ser till att ta itu med resterande problem.

Hur vill du beskriva läget inom personlig assistans idag?

– Behovsbedömningen är ett stort problem, som just nu ”däms upp” av att tvåårsomprövningarna är stoppade. Detta skapar stiltje kring assistansen, vilket är oroande eftersom vi saknar åtgärder från maktens sida. Ovissheten ger en mycket otrygg situation. Samtidigt går det inte att släppa fram tvåårsomprövningarna förrän behovsbedömningarna sker på ett bättre sätt.

– Positivt är att tänket kring mänskliga rättigheter och Funktionsrättskonventionen äntligen börjar att få fäste. Detta behöver genomsyra allt beslutsfattande. Då kommer det att borga för en starkare ställning för den personliga assistansen.

På IfA:s rådsmöte 6 maj presenteras även utredningen om ställföreträdare, gode män och förvaltare. Vilken betydelse kan den få?

– Vi hoppas på förslag som ska tillgodose den enskildes frihet och självbestämmande. Det är viktigt att den enskilde assistansanvändaren är den som styr sin vardag, så långt det bara är möjligt. När ställföreträdare behövs så måste hen på ett bra sätt kunna just företräda den enskilde utifrån den enskildes intressen, inte över huvudet på den enskilde. Den enskildes självbestämmande och fulla delaktighet ska vara grunden.

Läs även ”God man måste ge bättre stöd till självbestämmande” om Riksförbundet FUB:s rapport från april 2021 om ställföreträdare för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

Läs även om god man i LSS-skolan 2021: ”Kommunens särskild ansvar för LSS”.

Hur har det gått med IfA:s assistentutbildning Synka?

– Det har gått bra! Synka kom helt rätt i tid, då pandemin nyss brutit ut och det blev stor efterfrågan på digitala utbildningar. Vi tycker att den har stor betydelse för att lägga en bra och gemensam grund för den personliga assistansen. Vi kommer löpande att hålla utbildningen uppdaterad.

– IfAs utbildningar i övrigt bygger på samma grund, dvs professionell personlig assistans utifrån ett assistansanvändarperspektiv.

– Vi vet att många bara vill kunna leva sitt liv och inte behöva ägna sig åt att utbilda sig kring assistansen. Men det finns ett stort värde i att arbeta med en samsyn och tydlighet i hur assistansanvändare vill ha sin personliga assistans, så vi tycker det är viktigt med utbildning också för assistansanvändare.

Pandemin har slagit extra hårt mot många personer med funktionsnedsättningar, hur har IfA klarat kriserna?

– Vi blev hårt drabbade under 2020 då vi plötsligt blev tvungna att ställa in alla utbildningar och evenemang. Vi var tvungna att permittera personal och dra ner på verksamheten under en period.

– Så småningom har vi återhämtat oss allt mer och ställt om till digitala evenemang och utbildningar. Vårt medlemsantal ligger kvar på ungefär samma nivå, men vi skulle förstås önska att det var högre. Vi tycker ju att alla assistansberättigade borde vara med i IfA eftersom man får mycket information och möjlighet att påverka.

– Nu kör vi på för fullt och har haft flera fullbokade utbildningar och vi ser stora fördelar med att personer kan delta från var de än befinner sig, så vi kommer att fortsätta erbjuda digitala utbildningar även framöver, även om vi hoppas kunna köra en del saker på plats också.

IfA står för Intressegruppen för assistansberättigade. Mer information om IfA:s rådsmöte och debattforum finns på Intressegruppen.info