Nyheter

Bara var tredje elev får veta hur de kan klaga på skolan


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

När Skolinspektionen nyligen gjorde en flygande inspektion saknade var fjärde kommun rutiner för att ta emot klagomål. Och bara var tredje kommun informerar eleverna om hur de kan klaga.

Hanteringen av klagomål fungerar dåligt på svenska skolor. När Skolinspektionen nyligen gjorde en flygande inspektion saknade var fjärde kommun rutiner för att ta emot klagomål. Och bara var tredje kommun informerar eleverna om hur de kan klaga.

Nya skollagen kräver att alla skolor har skriftliga rutiner för hur elever och föräldrar ska kunna klaga på skolans verksamhet. En viktig del är att skolan också ska lämna information till föräldrar och elever om sina rutiner.

Reglerna gäller sedan 1 juli, men när Skolinspektionen genomförde inspektionen i november fanns stora brister.

• 24 procent av kommunerna hade inte skriftliga rutiner.
• En majoritet av de kommuner som uppgav sig ha skriftliga rutiner hade ändå brister i rutinerna.
• Ofta saknas en intern ansvarsfördelning och det är ofta otydligt vem som har ansvar för att klagomål utreds.
• Cirka 65 procent av kommunerna uppger att de informerar vårdnadshavarna om rutinerna medan endast 36 procent informerar barn och elever.

– Det är oroande att kommunerna tar så lätt på kravet att ha ordentliga och tydliga rutiner för hur elever och föräldrar ska kunna föra fram klagomål på skolan och hur dessa ska tas om hand av huvudmannen, säger Marie-Hélène Ahnborg som är inspektionsdirektör på Skolinspektionen.

Den flygande inspektionen omfattade bara kommunala skolor. Friskolor ska kontrolleras i den regelbundna tillsynen.

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för HD Motion
 • Annons för JAG
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Mini Crosser X
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för STIL
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Fremia
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Primass