Barn är kompetenta – lita på det!

Barn är den primära kunskapskällan när det gäller barns erfarenheter och perspektiv, att vara barn idag. I ett lyhört samtal mellan barn och vuxen får den vuxne ta del av barns kapacitet det vill säga barnets sätt att tänka, känna och agera i frågor som rör barns livsvärld. Men det kräver att den vuxne tror på barnets kompetens.

Barn förstår betydligt mer än vad vuxna ofta tror. Och barn vet andra saker än vuxna. De vet vad de känner, vad de varit med om, vad de gillar och inte gillar och om sina kamratrelationer. Många gånger under mitt yrkesliv som jag ägnat åt att jobba för och med barn har jag blivit överraskad och imponerad.

I projektet Det outsagda mellan barn och föräldrar får jag än en gång bevis på barns kompetens. En kompetens som bland annat rymmer kreativitet, rakhet och analys av nuläget – utifrån barnets erfarenhet och perspektiv. Även hos barn i förskoleåldern.

Vi har frågat 160 personer om vad som är svårt att prata med varandra om i familjer med barn med funktionsnedsättning. I alla familjer finns svårpratade ämnen. Men i det här sammanhanget är beroendet mellan familjemedlemmarna en extra faktor, under hela livet. Det kan göra att man i större utsträckning undviker prata om sånt som kan göra den andre ledsen eller orolig. Man skyddar varandra.

Funktionsnedsättningen är ett sånt svårpratat ämne – för vuxna. Barn vill prata om ”vad är det jag har” – om barnet ännu inte känner till det. Föräldrar ska säga som det är, och det tidigt, det vill barnen. Som förälder vill man skydda sitt barn från att bli ledsen eller så vill man inte förstöra barnets drömmar. Och kanske samtidigt också skydda sig själv.

Men barn behöver veta ”om sig själv” och om hur föräldern tänker. Och som förälder behöver man veta hur barnet känner. Barn och vuxna har olika barnperspektiv. Vuxnas barnperspektiv handlar om den kunskap om barn som vuxna utgår ifrån när de vill verka för barns bästa. Barnets eget perspektiv däremot handlar om vad barnet själv ser, hör, upplever och känner, det som är barnets verklighet.
Med andra ord behövs bådas perspektiv för att det ska bli på bästa möjliga sätt för barnet.

2018 blir Barnkonventionen svensk lag! Förberedelser pågår. Vad kommer det att innebära? Det vet vi inte än. Men jag hoppas förändringen gör att barnets kompetens blir betydligt mer erkänd än vad den är idag.

Fakta om projektet

1 december 2017 finns webbplatsen www.Opratat.se med animerade filmer, korta berättelser, bilderböcker och spel om känslor. Ett verktyg för att underlätta samtal om tankar och känslor i familjen. Att känna igen sig genom att se och höra hur andra känner och tänker i liknande situationer kan göra det är lättare att prata.

Fler artiklar…

om projektet ”Det outsagda”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Från Livets möjligheter 2022: Sex berättelser om vilket stöd som anhöriga behöver