Barn har diskrimineringsskydd även utan diagnos

Hovrätten slår fast att det inte krävs någon diagnos för att diskrimineringslagens skydd ska gälla.

Funktionsnedsättning ger skydd

Den som har en funktionsnedsättning ingår i diskrimineringslagens kategori av personer med funktionsnedsättning, oavsett om diagnos har fastställts.

Domen i mål T 2601-22 handlar om en elev med autism som blev utan stöd i skolan ett helt läsår.

Hovrätten över Skåne och Blekinge konstaterar att barnet omfattas av diskrimineringsskyddet även om det inte funnits en diagnos.

– Domen innebär ett klargörande: barn med funktionsnedsättning behöver inte en diagnos för att omfattas av diskrimineringslagens skydd, säger Johanna Ingemarsson, ombud i målet och tillförordnad verksamhetschef på Malmö mot Diskriminering.

Gör det tydligt att skolor missgynnar

— Det är positivt att hovrätten tydliggör att när skolor inte utreder och analyserar elevens behov och sätter in stöd tillräckligt snabbt så är det att se som ett missgynnande, säger Disa Nordling som är jurist på Malmö mot Diskriminering.

Hovrätten beslöt dock samtidigt att skolan trots allt inte utsatt eleven för diskriminering.

– Vi kommer att överklaga domen. Hovrätten har tagit hänsyn till omständigheter i det här specifika fallet som vi menar har lett fram till en felaktig slutsats. Utifrån lagstiftning och rådande praxis är det konstaterade missgynnandet fullt tillräckligt för att diskrimineringsersättning ska utgå, säger Johanna Ingemarsson.

Många barn går miste om stöd

Många barn berörs av domen. Malmö mot Diskriminering uppger att man genom åren har haft kontakt med hundratals barn och vårdnadshavare som blivit svikna av skolan. En genomgående erfarenhet är att föräldrar har påtalat barnets behov tidigt, men att utredning och insatser dröjt alldeles för länge.

Attention: Domen gör det tydligt att stöd måste ges

– Alla domar är individuella, men vi ser ändå att den här domen som en tydlig markering, säger Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention.

– Domen lyfter så tydligt att diskriminering är kopplad till själva problematiken och inte till en diagnos. Vi ser att domen kan bidra till att det blir ännu tydligare att stöd ska ges så fort behov uppstår – skolan måste ta problematiken på allvar och kan inte kräva eller vänta på att en diagnos sätts. Nu hoppas vi att många huvudmän tar detta på allvar och arbetar aktivt för att alla elever får stöd när problemen uppstår. Inte när det en diagnos är på plats! säger Anki Sandberg.