Barn i behov av särskilt stöd får inte tillräcklig hjälp i förskolan

Silhuett av ett lekande barn.Allt fler barn i förskolan är i behov av särskilt stöd, men resurserna räcker ofta inte till. Det skriver Skolverket i en rapport idag. Rapporten kritiserar kommunerna även för att man har börjat kartlägga enskilda barns prestationer, något som strider mot läroplanen.

Det är svårt för förskolorna att få fram extra personalresurser för att hjälp barn som i behov av extra stöd.

– Ofta krävs en medicinsk eller psykologisk diagnos, vilket det kan ta lång tid att få. Detta innebär att barn med mer diffusa svårigheter riskerar att komma i kläm, heter det i Skolverkets rapport ”Tio år efter förskolereformen”.

Ett annan oroande tendens är att enskilda barns prestationer allt oftare utsätts för bedömningar. Det sker bland annat när förskolorna gör individuella utvecklingsplaner, vilket nästan hälften av landets kommuner beslutat införa.

{loadposition incontent}Detta kan strida mot läroplanen, anser Skolverket, eftersom läroplanen slår fast att enskilda barns prestationer inte får bedömas.
– Bland personalen är många tveksamma eller skeptiska till individuella utvecklingsplaner i förskolan eftersom det finns svårigheter med sekretess och innebär ett onödigt pappersarbete som knappast bidrar till att utveckla verksamheten, skriver Skolverket i rapporten.

Skolverket har kommit fram till att sex av tio kommuner använder olika typer av material för bedömning av barns språkutveckling i förskolan. Även material för bedömning av läsutveckling och matematisk utveckling förekommer.
– Att förskolebarns utveckling, prestationer och färdigheter kartläggs och bedöms i ökad omfattning är knappast i linje med reformens intentioner, påpekar Skolverket.

Förskolorna lider av brist på högskoleutbildad personal. De senaste fem åren har andelen högskolutbildade ökad något i de kommunala förskolorna, men minskat i de enskilda/privata.
– Många kommuner har ambitionen att anställa fler förskollärare, men det stannar ofta vid en ambition eftersom det utbildas alltför få förskollärare i dag, konstaterar Skolverket.

Här finns Skolverkets pressmeddelande http://www.skolverket.se/sb/d/2006/a/13829
Här kan rapportenladdas ned: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2096