”Barn med funktionshinder drabbas hårt om fria sjukresor avskaffas”

Landstingsstyrelsen i Stockholm vill dra ned på de fria sjukresorna.
Habiliteringen befarar att det drabbar barn med funktionshinder hårt.
– Vi är väldigt oroliga, säger Carina Hjelm, chef för Handikapp och habilitering, till Stockholms Fria Tidning.

Förslaget ska efter behandling i landstingets fullmäktige börja gälla från och med januari 2008.

Den borgerliga majoriteten vill avskaffa ersättningen för alla sjukresor utom mellan vårdgivare.

Till Stockholms Fria Tidning säger Gunilla Roxby-Cromvall (v), ledamot
i landstingsstyrelsen, att det framför kommer att drabba barn och vuxna
funktionshindrade som behöver de här resorna för att kunna ta sig till
och från till exempel boende, korttidshem och vårdgivare utan att
föräldrar behöver ta ledigt eller en assistent hela tiden måste följa
med.

Carina Hjelm på Handikapp och Habilitering är också mycket kritisk:
– Ärendet har inte beretts alls. Vi har inte blivit tillfrågade vad vi
anser. Man har inte tagit hänsyn till vilka konsekvenser det kan komma
att få och det finns inte redovisat någonstans vad
handikapporganisationerna tycker, säger hon till Stockholms Fria
Tidning.

Chris Heister (m) är ordförande i landstingsstyrelsen men har inte
uttalat sig. Däremot säger Anna Starbrink (fp), ordförande i
färdtjänstnämnden, till tidningen att åtgärden är nödvändig för att
komma åt fusk med sjukresor.

Läs hela artikelnhttp://www.stockholmsfria.nu/artikel/19949
Handikapp och Habilitering har sin webbsida på http://www.habilitering.nu