Barn med hjärnskador får bättre rehabilitering

I Stockholm har man inrättat ett nytt mellansteg inom habiliteringen av barn med förvärvade hjärnskador – nu får man pris för det lyckade projektet.

– I Sverige är vi dåliga på att rehabilitera barn med förvärvade hjärnskador. En vuxen som skadas skulle man aldrig kasta ut direkt till arbetslivet efter habiliteringen och sjukhusvistelsen. Man glömmer bort att även barn behöver en lugn rehabilitering, det är direkt taskigt att kasta iväg barnen direkt till skolan, säger Rita Ehrenfors, arbetsterapeut vid Rehab Station Stockholm och projektledare för projektet.

Vårdkedjan, som projektet heter, får nu priset ”Årets Guldkorn” från Allmänna Arvsfonden för det viktiga arbetet. Priset ska varje år fånga upp särskilt goda exempel på projekt som genomförts med hjälp av medel från Allmänna Arvsfonden. Tre projekt har utdelats priset och får nu 50 000 kronor vardera för att sprida information om verksamheten och inspirera andra.

– Projektet har gått ut på att skapa ett nytt mellansteg för barnen. Det är ofta bara de synliga skadorna som uppmärksammas ordentligt när man följer upp efter en hjärnskada. Problem med motoriken eller minnet glöms bort på vägen och barnen kan få stora svårigheter att klara sig i skolan. Vi insåg att glappet var stort mellan habiliteringen på sjukhuset och skolan. Så vi skaffade oss ny kunskap, tillämpade den och införde ett nytt rehabiliteringssteg för barn med förvärvade hjärnskador, berättar Rita Ehrenfors.

Vårdkedjan är ett samarbetsprojekt mellan Astrid Lindgrens sjukhus, Hjärnskadeförbundet, Stiftelsen Frösunda Solidaritet och Rehab Station Stockholm. Nu har Stockholms läns landsting beslutat att arbetet med rehabilitering för barnen ska få forsätta. Sju miljoner kronor per år ska ges för att utveckla verksamheten och ge barnen rätt stöd.

– Det är också viktigt att föräldrar får rätt stöd. Ofta hamnar de i grupper där de träffar föräldrar som fått nyfödda barn med olika funktionshinder. Deras situation ser helt annorlunda ut och det blir svårt att byta erfarenheter och tankar. Vi måste bli bättre på att fånga upp även föräldrarna, säger Rita Ehrenfors som nu hoppas att priset från Allmänna Arvsfonden ska uppmärksamma projektet så att fler landsting runt om i landet inspireras till att utveckla rehabiliteringen för barn.

– Det är ett unikt arbete. I Sverige är vi dåliga på att ge våra barn rätt rehabilitering, säger hon.

www.arvsfonden.se/Pages/GuldkornPage____16469.aspx