Nyheter

Barn och unga har bara liten betydelse för dyrare assistans


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Socialstyrelsen har gjort en ny djupdykning i kostnaderna för personlig assistans, för att ta reda på varför de mer än tredubblats sedan 1994. En ny rapport visar att ökningen inte beror på barn och unga utan främst att fler äldre får assistans.

Socialstyrelsen har gjort en ny djupdykning i kostnaderna för personlig assistans, för att ta reda på varför de mer än tredubblats sedan 1994. En ny rapport visar att ökningen inte beror så mycket på barn och unga. Huvudorsaken är att fler äldre får assistans.

Det är också de äldre som kommer att resultera i en fortsatt kostnadsökning för assistansen. De äldre blir helt enkelt allt fler.
Samtidigt har timersättningen minskat något räknat i fasta priser. Det har dämpat ökningen av kostnaderna.

I siffror har kostnaderna för assistans ökat från 3,3 miljarder kronor 1994 till 14,3 miljarder 2005, en ökning med 330 procent. Antalet personer som får assistans har samtidigt ökat från 6200 till 14 500. Varje år tillkommer ungefär 1200-1400 nya assistansberättigade medan antalet personer som lämnar systemet ligger på 600-700 årligen.

Socialstyrelsen drar bland annat följande slutsatser av sin analys:
• Kostnadsökningarna beror på ökning av antal personer med assistansersättning och ökning av antal assistanstimmar per person
• timersättningen har minskat vilket har haft en dämpande effekt på kostnadsökningen
• införandet av schablonersättning har bidragit till minskade kostnader
• införandet av fortsatt assistansersättning för personer som fyller 65 år har inneburit en ökning av kostnaderna
• lagändringarna är inte orsak till den stora kostnadsökningen
• antalet ersatta timmar per person är lägre för nya assistansmottagare än för övriga
• personer med förhöjd timersättning står endast för en liten del av kostnaderna

Läs mer om rapporten på Socialstyrelsens webbsajt

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för HEA Medical
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för STIL
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för HD Motion
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Primass
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Fremia
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för JAG