Barn på LSS-boende övervakades – även obehöriga kunde se och höra

Fem barn och unga på ett LSS-boende i Linköping har ljud- och bildövervakats med babymonitorer. Det har varken funnits behov eller samtycke för övervakningen. Även obehöriga har kunnat se och höra vad barnen har gjort.

IVO inspekterade boendet 2022

Den otillåtna övervakningen konstaterades när IVO 2022 gjorde en tillsyn på LSS-boendet.

Trots de allvarliga bristerna beslutade IVO den 3 januari 2023 att inte vidta åtgärder mot boendet, eftersom boendets chef redan under inspektionen lovade att se över övervakningen och rätta till bristerna.

LÄS ÄVEN: Så vanligt är det med tvång och vanvård på LSS-boenden

Otillåtet – på alla sätt

Enligt IVO är övervakningen inte tillåten. Varken ledning eller personal har kunnat motivera åtgärderna, och inget av barnen har gett samtycke.

Dessutom har babymonitorn varit placerad och påslagen i ett gemensamt utrymme, så att vem som helst har kunnat höra och se de övervakade barnen och ungdomarna – utan att de berörda barnen har vetat om det.

Starkt integritetskränkande

En av babymonitorerna har varit påslagen under en stor del av dygnet. IVO beskriver detta som stark integritetskränkande. Sådan övervakning får bara förekomma om det finns ett uttryckligt och informerat samtycke från den enskilde. Övervakningen strider bland annat mot bestämmelserna om självbestämmande och integritet i 6 paragrafen i LSS.

Vid inspektionen berättade personalen att alla barn och unga har en babymonitor som är påslagen när de lämnas ensamma.

”Akut läge”

Boendets chef berättade även att monitorerna varit till hjälp vid personalbrist. Det har då varit ett sätt att säkerställa tillsynen i ett akut läge.

LSS-boendet drivs av kommunen och riktar sig till barn i åldern 0–21 år som ingår i LSS personkrets 1.

LÄS MER I LSS-SKOLAN:
Lektion 5: LSS-insatser för barn
Lektion 6: Boende enligt LSS
Lektion 14: Självbestämmande enligt LSS

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *