Barn ska slippa skulder för vårdavgifter

Barn ska slippa betala gamla skulder som beror på vårdavgifter som föräldrarna inte har betalt för dem. Det löftet gav socialminister Göran Hägglund (KD) idag vid ett tal på en konferens om barns rättigheter.

Idag kan barn drabbas av inkassokrav för att föräldrar har missat att betala vårdavgifter för barnet.

Barnombudsmannen har tidigare slagit larm om risken för skuldsättning. Enligt en uppskattning kan omkring 12 000 barn få med sig inbetalningskrav från landstingen upp i vuxenlivet.
Landstingen har olika policy. En del skriver av skulderna, medan andra kräver betalning.

Nu tänker Göran Hägglund och regeringen förbjuda att barn skuldsätts på det här sättet genom en lagändring som innebär att föräldrarna blir fullt ansvariga för vårdavgifterna. En proposition ska läggas senare i år så att lagen kan ändras till år 2011.

Göran Hägglund presenterade planerna på den nationella konferens som Barnombudsmannen idag genomför på uppdrag av regeringen.

Regeringens promemoria om lagförslaget finns här http://www.regeringen.se/sb/d/11221/a/132376

Läs även Barnombudsmannens pressmeddelande från mars 2009:
”Stopp för barns skulder”

”Frysta barnskulder i Landstinget Halland en halv seger”