Barnens rapport till FN

700 barn har tyckt till om hur Sverige kan bli bättre på att följa FN:s barnkonvention.

Åsikterna har samlats i en rapport som Nätverket för barnkonventionen den 18 november överlämnade till barn- och äldreminister Maria Larsson och Kirsten Sandberg från FN:s barnrättskommitté.

Nätverket för Barnkon­ven­tionen samlar över 40 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka barns och ungas rättigheter i Sverige.

Läs mer på www.barnkonventionen.se