Barnens väktare i skolvärlden

Mobbning, utfrysning, hot och slag från skolkamrater. Det handlar de flesta anmälningarna om som kommit in till nya barn- och elevombudsmannen Lars Arrhenius. Under våren tillsattes tjänsten inom Skolverket. Det  främsta uppdraget är att se till att den nya diskrimineringslagen inom skolan följs och att hjälpa barn som utsatts för någon form av kränkning inom skolan.

– Det jag tittar på är vad skolorna har gjort och om de följer riktlinjerna för likabehandlingsplanen. Om skolan inte uppfyllt kraven kan jag kritisera skolan som även kan bli skadeståndsskyldig till barnet, säger Lars Arrhenius.

Han är positiv till den nya lagen och tror att den kommer hjälpa skolorna att skaffa sig ordentliga åtgärdsplaner för att förebygga mobbning.

– Det är viktigt att alla är med och skapar likabehandlingsplanen på skolan. Lärare, elever och föräldrar ska tillsammans arbeta för att alla barn kan känna sig trygga i skolan, säger Lars Arrhenius.

Han tror att de tydligare riktlinjerna för hur man ska förebygga kränkande behandling kommer ses som positivt från skolornas håll, då det blir lättare att bygga upp en aktiv antimobbningsplan. Han tror även att arbetet kommer bidra till att elever har lättare att klara skolarbetet.

– En person som mår bra gör bättre ifrån sig på sitt arbete. Samma gäller för barn. Barn som mår bättre kommer ha lättare att klara kunskapskraven i bland annat kärnämnena, säger Lars Arrhenius.

Barn- och elevombudsmannen kan hjälpa alla barn att hitta rätt när de utsatts för någon form av diskriminering. I fall som inte gäller kränkande behandling hjälper han till att slussa vidare barn eller föräldrar till andra enheter som arbetar med till exempel diskriminering.

Sist men inte minst kommer barn- och elevombudsmannen arbeta med att informera skolor och elever om vilka rättigheter och skyldigheter man har.

– Jag samarbetar bland annat med organisationen Friends och vill ha aktivt informationsutbyte med elevorganisationer, säger Lars Arrhenius.

Har ditt barn blivit utsatt för någon form av kränkning i skolan? Gå in på barn- och elevombudsmannens hemsida: www.skolverket.se/sb/d/1333