Barnkonventionen och LSS – filmerna från konferensen 6 maj 2020

Videokonferensen om Barnkonventionen och LSS den 6 maj blev ett mycket givande och inspirerande heldagsarrangemang. Nu finns inspelningar av alla programpunkter tillgängliga för alla som deltog i konferensen.

Här nedan finns inom kort alla sju inspelningarna från konferensen. För att se filmerna måste du vara inloggad som betalande konferensdeltagare.

Du som missade konferensen kan köpa tillgång till dessa inspelningar. Kostnaden är 1500 kronor exklusive moms. Kontakta oss i så fall på info@faktapress.se för en beställning så ordnar vi inloggningsuppgifter så att du får tillgång till inspelningarna.

Rubriken för konferensen var ”Vad innebär det för barn med LSS att barnkonventionen har blivit svensk lag?”. Konferensen arrangerades av ABH Utbildning och tidningen Föräldrakraft / HejaOlika.se

Titta nu!

Vill du se filmerna nu? Klicka här för att komma till inloggningen.

Funkar inte din inloggning (eller vill du beställa tillgång till filmerna)? Kontakta oss på info@faktapress.se

Film 1: Vad är barnkonventionen?

Föreläsare: Anna Barsk Holmbom

Film 2: Vad innebär barnkonventionen för barn med LSS-insatser?

Föreläsare: Ann-Marie Stenhammar, utbildare och föreläsare (Några minuter av inledningen saknas i denna inspelning.)

Film 3: Att prata med barn

Föreläsare: Thomas Jonsland, Socialstyrelsen

Film 4: Att bedöma barns mognad

Föreläsare: Thomas Jonsland, Socialstyrelsen

Film 5: Barnbokslut som ett verktyg för att lyfta barnkonventionen

Föreläsare: Jaqueline Nilsén, strateg för mänskliga rättigheter i Jönköpings kommun

Film 6: Hur gör vi intentionerna i barnkonventionen till verklighet?

Föreläsare: Viola Karlsson och Annelie Gehrke, Bambi Assistans och Bambi daglig verksamhet

Film 7: Hur påverkar LSS-insatser barnets möjlighet att leva ett gott liv?

Föreläsare: Anna Pella och Lotta Frecon

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *