Nyheter

Barnkonventionen och LSS – filmerna från konferensen 6 maj 2020


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
Se alla filmerna i efterhand (öppet endast betalande konferensdeltagare)

 

Videokonferensen om Barnkonventionen och LSS den 6 maj blev ett mycket givande och inspirerande heldagsarrangemang. Nu finns inspelningar av alla programpunkter tillgängliga för alla som deltog i konferensen.

Här nedan finns inom kort alla sju inspelningarna från konferensen. För att se filmerna måste du vara inloggad som betalande konferensdeltagare.

Du som missade konferensen kan köpa tillgång till dessa inspelningar. Kostnaden är 1500 kronor exklusive moms. Kontakta oss i så fall på info@faktapress.se för en beställning så ordnar vi inloggningsuppgifter så att du får tillgång till inspelningarna.

Rubriken för konferensen var ”Vad innebär det för barn med LSS att barnkonventionen har blivit svensk lag?”. Konferensen arrangerades av ABH Utbildning och tidningen Föräldrakraft / HejaOlika.se

Titta nu!

Vill du se filmerna nu? Klicka här för att komma till inloggningen.

Funkar inte din inloggning (eller vill du beställa tillgång till filmerna)? Kontakta oss på info@faktapress.se

Film 1: Vad är barnkonventionen?

Föreläsare: Anna Barsk Holmbom

Film 2: Vad innebär barnkonventionen för barn med LSS-insatser?

Föreläsare: Ann-Marie Stenhammar, utbildare och föreläsare (Några minuter av inledningen saknas i denna inspelning.)

Film 3: Att prata med barn

Föreläsare: Thomas Jonsland, Socialstyrelsen

Film 4: Att bedöma barns mognad

Föreläsare: Thomas Jonsland, Socialstyrelsen

Film 5: Barnbokslut som ett verktyg för att lyfta barnkonventionen

Föreläsare: Jaqueline Nilsén, strateg för mänskliga rättigheter i Jönköpings kommun

Film 6: Hur gör vi intentionerna i barnkonventionen till verklighet?

Föreläsare: Viola Karlsson och Annelie Gehrke, Bambi Assistans och Bambi daglig verksamhet

Film 7: Hur påverkar LSS-insatser barnets möjlighet att leva ett gott liv?

Föreläsare: Anna Pella och Lotta Frecon

 

Fler artiklar om detta ämne

FN:s barnkonvention
Barn med LSS-insatser har oftast omfattande funktionsnedsättningar kombinerat med behov av alternativa kommunikationsvägar. Det gör att barnet självt mer sällan kommer till tals än andra barn. Foto: Linnea Bengtsson.
Så kan du använda FN:s barnkonvention för att stödja ditt barn
Professionella som barnen träffar saknar ofta kunskap om vad barnkonventionen förespråkar, därför är det bra att man som vårdnadshavare är påläst
Karin Flyckt. Foto: Linnea Bengtsson.
LSS-handläggare missar ofta att lyssna på barnen
”De måste bli bättre på använda stöd som bilder och symboler för att tolka barns signaler”

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för JAG
 • Annons för Särnmark
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Primass
 • Annons för STIL
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Fremia

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *