Barnläkare varnar för coronarestriktioner

Mer än 120 barn har drabbats av allvarliga komplikationer av covid-19. Trots det måste alla restriktioner noga avvägas mot negativa effekter för barn och unga. Skolor och fritidsaktiviteter måste hållas öppna och tillgängliga så långt som möjligt.

Det anser Svenska Barnläkarföreningen, som nu för första gången uttalat sig om covid-19-pandemin.

Ur ett barnperspektiv är målet att pandemin ska drabba barnen så lite som möjligt, både i form av sjukdom och indirekt i form av restriktioner, skriver föreningen i en debattartikel på Svenska Dagbladets webbplats.

Ensidighet är oansvarigt

”Fördelar och risker måste vägas mot varandra. Ensidighet är oansvarigt och riskerar barns hälsa”, skriver föreningen.

Stängning av skolor är en av de restriktioner som drabbar barn mycket negativt.

”Stängda skolor medför risk för sämre utbildning men också risk för fysisk och psykisk ohälsa. Vid distansundervisning försvåras möjligheten till socialt och pedagogiskt stöd vilket främst drabbar de mest sårbara eleverna. Trångboddhet, brist på ostörd hemmamiljö, otillräcklig internetuppkoppling och frånvaron av skolluncher skapar utmaningar särskilt för familjer med ansträngd socioekonomisk situation.”

Slutar med idrott

Ett annat växande problem under pandemin är att barn utsätts för övergrepp och våld i hemmet. Orosanmälningar har ökat, liksom samtalen till Bris, konstaterar barnläkarna.

Barnläkarna kritiserar även att idrottsanläggningar stängs och att fritidsaktiviteter ställs in, med sämre möjligheter till fysisk aktivitet som följd. Det finns en uppenbar risk att ungdomar slutar med sin idrott, skriver föreningen.

120 barn svårt sjuka

Samtidigt noterar Barnläkarföreningen ett växande smittotal bland unga och rapporter om att även barn kan drabbas av komplikationer.

”Allvarliga komplikationer är ovanliga hos barn, men förekommer. Sedan pandemins början har drygt 120 barn i Sverige drabbats av ett hyperinflammatoriskt tillstånd, MIS-C, några veckor efter att man smittats av viruset. Sjukdomsbilden har varierat från lindrig till ibland livshotande. En knapp fjärdedel av barnen har intensivvårdats. Alla barn har svarat på behandling och hittills har inga dödsfall i MIS-C rapporterats i Sverige. Som jämförelse vårdas varje år drygt ett femtiotal barn i intensivvård till följd av RS-infektion (ett annat vanligt luftvägsvirus)”, skriver föreningen.

Utreder långsiktiga symtom

Sveriges barnläkarförening påpekar också att barn kan drabbas av långsiktiga symtom även om det är ovanligt:

”Trötthet, återkommande feber, huvudvärk, hjärtklappning och kognitiva svårigheter är några av symtomen. I Stockholmsområdet utreds i nuläget ett 40-tal barn för detta, men det är för tidigt att dra säkra slutsatser. För den mindre grupp barn som ändå drabbas av svår sjukdom till följd av covid-19, är tillgång till bästa möjliga vård av största vikt, oavsett var de bor i landet,” skriver föreningen i debattartikeln.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *