Barnläkarföreningen vill vaccinera alla barn från 12 år

Svenska Barnläkarföreningen anser att viktiga skäl talar för vaccination mot covid-19 av alla barn från 12 års ålder.

Tidigare har föreningen nöjt sig med att rekommendera vaccination av riskgrupper från 16 respektive sedan 12 års ålder, och allmän vaccination från 16 års ålder.

Ny fas med ökad smitta

”Pandemin har nu dessvärre kommit in i en ny fas med ökad spridning av den mer smittsamma deltavarianten”, skriver föreningen i ett brev till Folkhälsomyndigheten.

Samtidigt betonar barnläkarna att beslut om vaccinering från 12 år måste vara väl underbyggt så att ”barn och föräldrar känner sig trygga med att ett sådant beslut tas utifrån bedömning av vad som är barnens bästa”.

Icke-vaccinerade får inte stängas ute

Föreningen vill därför ha tydlig information särskilt till utsatta grupper.

Föreningen anser också att det är angeläget att vaccinerade barn följs upp för upptäckt av eventuella långtidseffekter.

Vaccination måste vara frivillig och ovaccinerade barn får inte exkluderas från sociala sammanhang, skriver föreningen.

4 argument för vaccination

Svenska Barnläkarföreningen lyfter fram följande argument för att erbjuda vaccination till samtliga barn från 12 år:

1. Det är viktigt att skydda barn från att bli allvarligt sjuka i primär covid-19 infektion och komplikationer därav. Hittills har över 275 barn i Sverige drabbats av MIS-C och barn har även uppvisat post-covid symptom.

2. Deltavarianten av SARS-CoV-2, som nu dominerar helt, tycks vara betydligt mer smittsam. Det finns indikationer från bl.a. USA och Kanada att barn möjligen har ökad risk att bli svårt sjuka.

3. Center for Disease Control and Prevention (CDC) har nyligen presenterat en rapport om vaccinationer av nio miljoner amerikanska barn där man inte noterat några signifikanta allvarliga korttidsbiverkningar. Hjärtmuskelinflammation har dock beskrivits, även om det är oklart om det har ett direkt samband. CDC har hittills gjort bedömningen att nyttan med vaccination överstiger eventuella risker. Även flera europeiska länder, däribland Finland, Danmark och Tyskland, förordar nu allmän vaccination från 12 års ålder.

Barn drabbas hårt av restriktioner

4. Barn har drabbats hårt av pandemins indirekta konsekvenser och restriktioner med bl.a. oro och påverkad skolgång och fritid. Därmed har barn också mycket att vinna på en minskad smittspridning och en återgång till mer normala förhållanden i samhället. Vaccination av barn kan sannolikt bidra till detta, skriver Svenska Barnläkarföreningen.

Se även Svenska Barnläkarföreningens rekommendationer för särskilt utsatta grupper av barn och unga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *