Nyheter

Barnpsykiatrin underkänd av Socialstyrelsen


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Barn- och ungdomspsykiatrin uppfyller inte målen i hälso- och sjukvårdslagen. Det slår Socialstyrelsen fast i sin senaste rapport om BUP – ”Barn- och ungdomspsykiatri – vård på olika villkor”. Kvaliteten är så skiftande i landet, att det bryter mot den punkt i lagen som säger att hela befolkningen har rätt till vård på lika villkor.

• Ett av de stora problemen är att sjukvårdshuvudmännen (vårdgivarna) ofta inte ger tillräckligt tydliga uppdrag till BUP, vilket i sin tur leder till en oklarhet kring hur vården ska ges, vilka barn och unga som ska få den och hur utvecklings- och kvalitetsarbetet ska fungera inom barnpsykiatrin. Dock konstaterar Socialstyrelsen att tydliga uppdrag överlag ges då BUP drivs i privat regi.

• Endast 40 procent av BUP-enheterna i rapporten har uppfyllt kraven om att ha en patientansvarig läkare. Detta är en stor brist med tanke på kvaliteten av vården och patientsäkerheten. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska varje patient ha kontakt med en ansvarig läkare.

”Utan specialistkompetenser – i samverkan med övriga professionella kompetenser – blir det svårt att värdera patienternas hela behov. Därmed riskerar patienterna att få felaktiga eller bristfälliga insatser”, skriver Socialstyrelsen.

• Dessutom brister BUP-enheterna i arbetet med att hålla bra journaler över sina patienter. En femtedel av journalerna i Socialstyrelsens granskning innehöll inte tillräcklig dokumentation för att kallas godtagbar. Knappt hälften av journalerna från den öppna vården saknade en dokumenterad diagnos. Dessa brister är oacceptabla, menar Socialstyrelsen, och pekar åter igen på bristerna med patientsäkerheten.

• Sist men inte minst, kommenterar Socialstyrelsen att uppföljningen av vården som ges via BUP till barn och unga inte är tillräcklig och fastslår att man planerar att vidare följa upp vården som ges via BUP. Varje regional tillsynsenhet får i uppdrag att inspektera minst två kliniker per år under några år framöver.

Ladda ner hela rapporten: www.socialstyrelsen.se

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för HD Motion
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för JAG
 • Annons för Fremia
 • Annons för Primass
 • Annons för Tidvis
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för STIL