Barnpsykiatrin underkänd av Socialstyrelsen

Publicerat av
Sara Bengtsson
Dela

Barn- och ungdomspsykiatrin uppfyller inte målen i hälso- och sjukvårdslagen. Det slår Socialstyrelsen fast i sin senaste rapport om BUP – ”Barn- och ungdomspsykiatri – vård på olika villkor”. Kvaliteten är så skiftande i landet, att det bryter mot den punkt i lagen som säger att hela befolkningen har rätt till vård på lika villkor.

• Ett av de stora problemen är att sjukvårdshuvudmännen (vårdgivarna) ofta inte ger tillräckligt tydliga uppdrag till BUP, vilket i sin tur leder till en oklarhet kring hur vården ska ges, vilka barn och unga som ska få den och hur utvecklings- och kvalitetsarbetet ska fungera inom barnpsykiatrin. Dock konstaterar Socialstyrelsen att tydliga uppdrag överlag ges då BUP drivs i privat regi.

• Endast 40 procent av BUP-enheterna i rapporten har uppfyllt kraven om att ha en patientansvarig läkare. Detta är en stor brist med tanke på kvaliteten av vården och patientsäkerheten. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska varje patient ha kontakt med en ansvarig läkare.

Annons

”Utan specialistkompetenser – i samverkan med övriga professionella kompetenser – blir det svårt att värdera patienternas hela behov. Därmed riskerar patienterna att få felaktiga eller bristfälliga insatser”, skriver Socialstyrelsen.

• Dessutom brister BUP-enheterna i arbetet med att hålla bra journaler över sina patienter. En femtedel av journalerna i Socialstyrelsens granskning innehöll inte tillräcklig dokumentation för att kallas godtagbar. Knappt hälften av journalerna från den öppna vården saknade en dokumenterad diagnos. Dessa brister är oacceptabla, menar Socialstyrelsen, och pekar åter igen på bristerna med patientsäkerheten.

• Sist men inte minst, kommenterar Socialstyrelsen att uppföljningen av vården som ges via BUP till barn och unga inte är tillräcklig och fastslår att man planerar att vidare följa upp vården som ges via BUP. Varje regional tillsynsenhet får i uppdrag att inspektera minst två kliniker per år under några år framöver.

Annons

Ladda ner hela rapporten: www.socialstyrelsen.se

Annons

Artikeln publicerades 2009-06-18

Publicerat av
Sara Bengtsson
Nyckelord: vård & omsorg