Barnsjukhus diskriminerar barn med funktionsnedsättning, hävdar Unga Synskadade

Riksorganisationen Unga Synskadade anklagar nyöppnade barnsjukhuset Martina och försäkringsbolaget Skandia för att indirekt diskriminera barn med funktionsnedsättningar.
– Samarbetet ger tydliga signaler om att man bara vill ha friska barn med privat försäkring, säger Victoria Öjefors.

Sjukhuset öppnade den 22 september som det första privatfinansierade barnsjukhuset i Sverige. Föräldrarna får betala, främst genom att teckna privata sjukvårdsförsäkringar för sina barn.Foto på Victoria Öjefors

Samtidigt har försäkringsbolaget Skandia lanserat det som man hävdar är den första svenska privatvårdsförsäkringen för barn – Lifeline Junior+.

– Det öppna samarbetet med Lifeline Junior ger tydliga signaler om vilka kunder sjukhuset vill ha och förväntar sig; friska barn med möjlighet att teckna en privat försäkring. Akutbesök kan man visserligen betala genom en kontant entréavgift, men för att kunna köpa regelbunden specialistvård krävs en privat vårdförsäkring och en sådan ges bara till helt friska barn utan medfödda funktionsnedsättningar, säger Ida Luther Näsholm, politisk sekreterare, Riksorganisationen Unga Synskadade. 

Martinas vd: ”Barn med funktionsnedsättning är välkomna för andra åkommor”
Martinas vd Peter Wasmuth säger till Föräldrakraft att det är ”direkt felaktigt” att Martina skulle utestänga barn med kroniska sjukdomar eller  handikapp.
– Alla är välkomna till Martina. Ett barn med en kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning som inte omfattas av barnsjukvårdsförsäkringen och för vilken Martina kanske inte heller har specialistkompetens, kommer att kunna teckna försäkring och få behandling för andra åkommor som infektioner, luftvägssymtom, utredningar, lättare kirurgi och ortopedi med mera, säger Peter Wasmuth.
– Vården på Barnsjukhuset Martina är inriktad på lättare akut- och specialistvård och den innefattar inte den avancerade vård synskador kräver. Till detta har vi inte resurser eller kompetens. För sådan avancerad vård är Landstingets vårdapparat specialanpassad och mycket kompetent, säger Peter Wasmuth.
Han avböjer att kommentera försäkringsfrågorna som han anser bäst besvaras av försäkringsbolagen.  

Enligt organisationen ingår i försäkringsansökan för Lifeline Junior frågor om barnet som ska försäkras har ”kontrollerats eller behandlats för något handikapp”. Skandia uppges kräva särskilt detaljerade uppgifter för syn- och hörselnedsättningar.

– Barn som beviljats vårdbidrag, har fått en anpassad utbildning eller särskilt anpassat arbete är inte heller välkomna hos försäkringsbolaget och även om ett barn med funktionsnedsättning skulle få en försäkring så gäller den inte för vård av medfödda sjukdomar eller ”kroppsfel som funnits sedan födseln”, säger Victoria Öjefors.

– De barn som behöver specialistvård är de som först kommer att stängas ute från sådan på barnsjukhuset Martina. Vi får ett system där vården inte ges till den som behöver utan till den som anses lönsam för försäkringsbolaget. Man kan ju tycka att det är valfritt att skaffa en privat vårdförsäkring till sitt barn och besöka barnsjukhuset Martina, menbarn med funktionsnedsättningar sorteras här bort redan från början, säger Victoria Öjefors, ordförande Riksorganisationen Unga Synskadade (US).

I ett pressmeddelande från Skandia säger Hans G Svensson, chef för samhällskontakter, att bolaget är mycket nöjt över ” att som första svenska försäkringsbolag kunna erbjuda en högkvalitativ privatvårdsförsäkring för barn”.

– Vi har sedan flera år erbjudit privatvårdförsäkringar för vuxna och har de senaste åren fått allt fler förfrågningar om försäkringar för barn. Genom Barnsjukhuset Martinas etablering och vårt samarbetsavtal kan vi nu erbjuda kunderna detta, säger Hans G Svensson.

Lifeline junior+ kostar 308 kronor per månad. För de som inte är intresserade av barnsjukhuset Martinas lättakut finns även Lifeline Junior för 140 kronor per månad.

Skandia är dock inte ensamt om att erbjuda barnförsäkring av detta slag. Euro Accident Health Insurance AB meddelade nyligen att man har tecknat avtal som ger bolagets befintliga kunder tillgång till barnsjukhuset Martina.

– Vi är mycket nöjda med att kunna inkludera Martina Barnsjukhus i vårt vårdgivarnätverk, säger Thomas Petersson, VD för Euro Accident. Vi har sedan flera år erbjudit privatvårdförsäkringar för barn och vi uppskattar att vi har 5 000 försäkringstagare som kommer att kunna få direkt tillgång till det nya barnsjukhuset. Euro Accident har erbjudit barnförsäkringar sedan 1998 och företaget försäkrar barn upp till 25 år.

Euro Accident har några olika barnförsäkringar:
* PrivatAccess – Privat Sjukvårdsförsäkring med tillgång till specialistvård i hela landet.
* SportGuard – Unik kombination för alla barn men ett extra skydd för de aktiva barnen med idrott på det dagliga schemat.
 *Barn- och Ungdomsförsäkring – Sjuk och Olycksfallsförsäkring för barn upp till 25 årEuro Accidents privata sjukvårdsförsäkring för barn kostar från 540 kr/år.

Unga Synskadade finns på http://www.ungasyn.se

Skandias webbsajt finns på www.skandia.se och barnsjukhuset Martinas på www.bsmartina.se