Barnvaccin kan förebygga hörselskador

Barn under två år borde vaccineras mot pneumokocker, som orsakar öron- och lunginflammationer och kan leda till livshotande hjärnhinneinflammationer. Därför borde det nya vaccinet införas i det allmänna vaccinationsprogrammet, menar Smittskyddsinstitutet (SMI).
   
– Det är ett mycket glädjande besked, säger Ann-Charlotte Gyllenram, ordförande för Barnplantorna, en intresseorganisation för döva barn med cochleaimplantat.

Ann-Charlotte Gyllenrams dotter var den första i Sverige att få ett cochleaimplantat och berättar att många föräldrar idag känner sig upprörda.

– Jag har mött många föräldrar som blir besvikna när de inser att deras barn kunde besparats sitt funktionshinder om de hade fått tidigare information om vaccinet.

Det har i flera veckor debatterats kring vaccinet och att svenska barn inte erbjuds det i det allmänna vaccinationsprogrammet. I till exempel England och Norge får alla barn under två år vaccinet. Men nu vill alltså Smittskyddsinstitutet se vaccinet i det svenska vaccinprogrammet.

Vaccinet täcker 74 procent av cirkulerande pneumokockstammar hos barn under två år. Pneumokocker är den vanligaste orsaken till öron- och lunginflammationer och leder ibland till livshotande tillstånd som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Detta kan i sin tur leda till hörselskador, som stannar kvar för livet. Farligast är bakterierna för barn under två år och äldre.

– Vaccinet finns i Sverige och kostar 1 500 kronor. Problemet har varit att det inte funnits någon information för föräldrar, säger Ann-Charlotte Gyllenram.

Smittskyddsinstitutets referensgrupp för vaccinationsfrågor ”REFVAC” har nu diskuterat frågan och man föreslår att pneumokockvaccin ges till barn vid tre, fem och tolv månaders ålder.

www.smittskyddsinstitutet.se
www.barnplantorna.o.se