Bättre kontroll på medicin till barn

Läkemedelsverket vill förbättra säkerheten när det gäller läkemedel. Särskilt vill man satsa på att förbättra kunskapen om biverkningar hos barn och äldre. Därför blir det snart möjligt för privatpersoner att själva anmäla biverkningar direkt till Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket vill förbättra säkerheten när det gäller läkemedel. Särskilt vill man satsa på att förbättra kunskapen om biverkningar hos barn och äldre. Därför blir det snart möjligt för privatpersoner att själva anmäla biverkningar direkt till Läkemedelsverket.

– Barn är en prioriterad grupp och vi hoppas att vi genom patientrapportering kan samla mer information om okända biverkningar hos barn så att vi kan få förbättra säkerheten vid användning av läkemedel, säger Gunilla Sjölin-Forsberg, enhetschef på Läkemedelsverket.

Privatpersoner som vill anmäla biverkningar till Läkemedelsverket måste idag gå via sin doktor. De biverkningar som rapporteras till sjukvården går vidare till Läkemedelsverket.

Så varför behövs denna nya satsning?
– Vi vill bredda rapportgruppen. Man kommer även kunna anmäla biverkningar för receptfria läkemedel och naturläkemedel, de biverkningarna är svårare att ta reda på idag, säger Gunilla Sjölin-Forsberg.

Hon menar att man även kan upptäcka andra saker tack vare det nya systemet. Yrsel och illamående är en vanlig biverkning, men kanske något som man vanligtvis inte anmäler till son doktor.

– Det kanske är så att man istället slutar ta sin medicin för att det är obehagligt, säger hon.

Gunilla Sjölin-Forsberg vet ännu inte när det nya rikstäckande projektet kommer igång. Man har precis fått besked från datainspektionen att man kan skapa ett sådant omfattande register och nu jobbar verket med att få igång ett fungerande system.

Ett lyckat pilotprojekt i Uppsala ligger som grund för det projektet. Det kunde man skicka in anmälan både via internet och genom  formulär på Apoteket.

– Vårt system kommer antagligen att likna detta. I Uppsala föredrog hälften internetanmälan och hälften pappersformuläret. Fördelen med att hämta ett formulär på Apoteket är att man kan få hjälp att fylla i det på rätt sätt, säger Gunilla Sjölin-Forsberg.

Trots att det snart blir möjligt att anmäla biverkningar direkt råder hon alla att först och främst tala med sin doktor om olika biverkningar. Vissa symtom kan ha med andra saker än medicinen att göra och det kan vara smart att först rådgöra med sin doktor. Det nya anmälningssystemet ska endast vara ett komplement till den vanliga biverkningsrapporteringen.

Vad betyder det nya systemet för föräldrar?
– Det är extra svårt att bestämma doseringsangivelser för barn och förhoppningsvis kan detta leda till att vi får bättre kunskap om det, säger Gunilla Sjölin-Forsberg.

Sverige är inte först med systemet. I Holland har man sedan flera år tillbaka låtit privatpersoner själva anmäla biverkningar och där har man fått goda resultat. Även i England och Danmark har man dragit igång liknande projekt.

Läkemedelsverket: www.lakemedelsverket.se