Bättre webbsajt ska underlätta för SJ-resenärer

En förbättrad webbsajt och bibehållen telefonlinje med tonval. Så anser SJ att man i framtiden ska kunna ge bästa service till resenärer med funktionsnedsättningar.

– Jag förstår oron över att vi stänger resebutiker, det är en helt naturlig reaktion på en stor förändring, säger Claes Lindholtz som är ansvarig för funktionshinderfrågor hos SJ i en kommentar till Handikappförbundens kritik.

Han säger att SJ kommer att ”bibehålla det fysiska mötet men via partners istället för SJ resebutik”.
Det är dock inte klart vilka krav som kommer ställas på de framtida ombuden för SJ när det gäller kunskap om funktionsnedsättningar.

Claes Lindholtz framhåller att SJ:s egen personalutbildning har tagit hänsyn till önskemålen från ett handikappråd.

Webben och digitala kanaler framtiden, inte minst för alla kunder som har funktionsnedsättningar, menar han.

– Vi ska kontinuerligt utveckla våra digitala kanaler för att möta människor med funktionsnedsättning, säger Claes Lindholtz.

– Bland annat håller SJ:s webbplats på att byggas om från grunden i samarbete med Funka för att säkerställa att sidan uppfyller alla krav på tillgänglighet.

– Och vi kommer fortsätta ha egen linje in till kundtjänst via tonval för personer med funktionsnedsättning, säger Claes Lindholtz.