”Be om ursäkt”

– Be om ursäkt!
David Lega anser att konsulten som spelades in med dold kamera av TV4:s Kalla fakta måste göra avbön från sina uttalanden om personer med funktionsnedsättningar.
Han är kritisk även till kommunerna, däribland Göteborg där han själv är kommunalråd.

David Lega svarar på tio frågor från Föräldrakraft med anledning av Kalla faktas avslöjande att kommuner betalar konsulter för att förhindra att personer med funktionsnedsättningar får stöd enligt LSS.

David Lega är själv kommunalråd i Göteborg, som pekas ut som en av de kommuner som anlitat konsulter från det omstridda företaget Kommunlex.

Är det så här det går till i kommunerna, att man utbildar chefer och handläggare i argument för avslag?
– Uppenbarligen går det till så här på en del håll, och det är helt fel.

Anser du att kommuner har rätt att agera så här, det vill säga utbilda handläggare i att avslå?
– Nej, kommuner ska självklart fortbilda sina handläggare i att fatta så rättvisa beslut som möjligt, eftersom detta handlar om komplicerade saker. Att öka kunskapen är något helt annat än det vi sett exempel på nu.

Försöker kommuner i hemlighet dra ned på stödet till personer med funktionsnedsättningar?
– Det hoppas jag verkligen inte, men tyvärr kan jag inte svara nej på den frågan, det är uppenbart att detta måste utredas.

Anser du, som konsulten i Kalla fakta, att LSS är för generöst tillämpat?  
– Jag tycker att generöst är fel ord att använda i detta sammanhang. Vi har en lag som är viktig för att alla människor ska kunna delta i samhället. Den ska följas.

Hur kan det komma sig att din kommun Göteborg har anlitat Kommunlex?
– Den frågan har vi kristdemokrater ställt till kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (S) idag och vi räknar med att den besvaras på nästa fullmäktige.

Kommer Göteborgs kommun att fortsätta anlita Kommunlex?
– Inte om vi Kristdemokrater får bestämma, men även den frågan har jag ställt till kommunstyrelsens ordförande.

Vad tycker du att Jonas Reinholdsson på Kommunlex bör göra efter avslöjandet av vad han sagt?
– Han borde be om ursäkt för sina uttalanden. Det är en bra början.

Vad bör de kommuner som har anlitat honom göra?
– Det beror nog på vad han sagt på de olika ”utbildningarna”, men det finns nog en del kommuner som borde fundera på vilka värderingar som ska styra kommunen.

Vad bör riks- och kommunpolitiker gör nu för att slå vakt om rättigheter enligt LSS?
– Regeringen är tydlig med att LSS är en viktig lagstiftning, som måste utvecklas för att fungera även i fortsättningen. Kommunerna ska följa lagen och de domstolsbeslut som finns.

Är det lämpligt att kommuner anlitar konsulter för att avslå rättigheter enligt LSS? Kommunen ska ju skydda sina medborgare och har skyldighet att erbjuda rättigheter, inte avslå och sen överklaga?
– Politiker är alltid ansvariga för besluten och ska följa lagar och domstolsbeslut och det är självklart att skattemedel ska användas till att upprätthålla service till sina medborgare, inte för att anlita konsulter för att fly undan ansvar. Så svaret är nej, det är inte lämpligt.

 

Föräldrakraft har även sökt Jonas Reinholdsson, Kommunlex, för kommentarer.