Behövde handledsstöd – fick alla journaler granskade av Försäkringskassan

Försäkringskassan skulle bedöma behovet av ett handledsstöd. Det slutade med att myndigheten begärde ut personens samtliga journaler utan att ens överväga vad som behövdes. Nu får myndigheten svidande kritik av JO.

”Det är inte tillåtet för Försäkringskassan att slentrianmässigt begära in allt material som rör en viss person”, skriver justitieombudsmannen Thomas Norling.

Känslig information

Försäkringskassan specificerade alltså inte alls vilka journaler som behövdes. Ett stort antal journaler med känslig information lämnades ut, bland annat från en ungdomsmottagning, varav många helt saknade koppling till ärendet.

JO skriver att det är ”väsentligt att det inte görs ett större ingrepp än nödvändigt i den enskildes integritet. Endast sådana handlingar som behövs ska begäras in. Det innebär att Försäkringskassan i varje enskilt fall måste bedöma om och hur en förfrågan om medicinska handlingar kan avgränsas.”

Kunde ha preciserat

JO konstaterar att Försäkringskassan ”inte ens övervägt om förfrågan kunde preciseras exempelvis genom att ange vilka hjälpmedel det var frågan om, vilken typ av besvär hjälpmedlen avsåg att behandla, vid vilka kliniker som relevant underlag kunde finnas eller vilken tidsperiod som var relevant.”

”En närmare precisering hade kunnat hjälpa Journal- och arkivservice att inte behöva söka fram och lämna ut uppgifter, t.ex. från en ungdomsmottagning, som uppenbart saknade betydelse för bedömningen av AA:s rätt till ersättning för särskilda hjälpmedel i form av handledsortoser”, menar JO.

Beslutet

JO:s beslut finns för nedladdning här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *