Bengt Eliasson: Assistansen ska tillbaka till nivån före senaste årens neddragningar

Nu ska assistansen bli lika generös som för fyra år sedan – före stora neddragningar. Det framgår av en intervju med Bengt Eliasson (L) på sajten Assistanskoll.se

Bengt Eliasson ger där sin syn på hur LSS utvecklas med överenskommelsen mellan S, C, L och MP som grund.

– Mycket handlar om att göra återställningar av hur lagen tillämpas i dag. Inte minst när gäller barn med omfattande funktionsnedsättning. Vi ska tillbaka 2015 års nivå, när neddragningarna började, säger Bengt Eliasson till webbsajten Assistanskoll.se.

Avslag omprövas i år

De som drabbats av de senaste årens neddragningar ska enligt Eliasson få sina avslag omprövade redan i år.
– Kravet är att det ska ske i år, säger Eliasson till Assistanskoll.

Han betecknar vidare den sprillans nya LSS-utredningen som inaktuell. Istället väntas en ny utredning. Den blir parlamentarisk, det vill säga med representanter för alla riksdagspartier.
Den nya utredningen ska utreda dels föräldraansvaret, dels assistans för behov av tillsyn.
Även tvåårsomprövningarna ska utredas, men tills vidare förblir omprövningarna inställda.

Återställer assistans för väntetid

Assistans för behov av tillsyn handlar främst om barn, en grupp som drabbats hårt av neddragningar när det gäller exempelvis väntetid och beredskap. Enligt Eliasson ska denna assistans återställas så fort som möjligt.

Bakgrunden till att föräldraansvaret behöver utredas är att partierna bakom överenskommelsen vill ”smalna av” föräldraansvaret.

Även detta handlar om en återgång till en mer generös syn.
– Det kan röra sig om att få assistans för att sitta vak eller suga slem. Så att den som är förälder orkar det som är förälderns ”normala” ansvar. De senaste åren har gränsen för sk normalt föräldraansvar kraftigt förskjutits både uppåt i ålder och vad det innebär i arbete dygnet runt, säger Eliasson till Assistanskoll.

Att assistansen ska förstatligas anses nu också vara en självklarhet.
– Vi är överens om ett statligt huvudmannaskap, säger Eliasson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *