”Bengt Eliasson, förklara hur en utredning om några år hjälper de som redan fått inskränkningar” | HejaOlika

”Bengt Eliasson, förklara hur en utredning om några år hjälper de som redan fått inskränkningar”

David Lega. Foto: Linnea Bengtsson

David Lega. Foto: Linnea Bengtsson.

Om utvecklingen fortsätter kan vi få en EU-reglering av funktionshinderstöd i framtiden

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för Forum FUB

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

DEBATT. Bengt Eliasson (L) anklagar mig för okunnighet och populism, i en replik på min debattartikel om funktionshinderstöd och EU. Det är märkligt att han klistrar på mig resonemang som jag över huvud taget inte har fört.

Det är uppenbart att EU har gjort mycket för människor med funktionsnedsättning, och fortsatt kommer att göra det. Det är bara att titta på den inre marknaden och hur den har lett till ökad tillväxt och lyft stora delar av Europa ur fattigdom. Självklart har detta också förbättrat situationen för människor med funktionsnedsättning.

 

 

Vi ser även hur regionalfonderna, exempelvis den europiska socialfonden som Eliasson tar upp, har lett till stödinsatser som har betytt mycket för väldigt många människor med funktionsnedsättning.

Men vi tycker att mer måste göras. Det är orimligt att mycket av resurserna ”fastnar” på grund av att regionerna och länderna till stor del själva bestämmer hur pengarna ska användas.

Det måste bli en bättre styrning av socialfonden från EU:s sida, och det är en av frågorna som jag kommer att kämpa för om jag får representera Sverige i Europaparlamentet.

Trots Eliassons anklagelser handlar min debattartikel om den sociala pelaren, som är en slags överstatlig programförklaring för välfärdsfrågor. Det som Eliasson undviker att nämna i sin replik, och som är det jag oroar mig för, är att det pågår ett arbete för att göra överstatlig lagstiftning av den sociala pelaren.

Det handlar inte bara om miniminivåer, som den sociala pelarens försvarare försöker få det till. Det handlar också om utformning.

Vi har sett hur det tidigare har gått när EU försökt flytta välfärdsfrågorna till Bryssel. Exempelvis presenterade EU för några år sedan mammaledighetsdirektivet. Lyckligtvis drogs det tillbaka, men då var vi nära att få ett arbetsförbud för nyblivna mammor.

Om utvecklingen med den sociala pelaren fortsätter kan vi mycket väl få en EU-reglering om utformningen av funktionshinderstöd i framtiden.

Jag är rädd att L släpper våra rättigheter på europanivå

Jag vill inte kompromissa om LSS med andra länder, det är redan tillräckligt tufft att försöka kompromissa med andra svenska politiker. Särskilt oroande är det med tanke på att Liberalerna tragiskt nog inte längre står upp för den samlade funktionsrättsrörelsen i Sverige.

Jag är uppriktigt rädd för att Liberalerna släpper våra rättigheter på europanivå lika snabbt som de offrade LSS i januariöverenskommelsen. Eliasson, förklara gärna hur en ny utredning om några år hjälper alla de som redan har fått sina beslut om inskränkningar.

Det är trist att Liberalerna har kvar sin utopiska syn på en federal stats möjligheter och inte ser risker framåt. Det Eliasson kallar för okunnig populism är en mycket verklig rädsla hos många människor och en reell risk. Det är en oro som ska tas på allvar och inte svepas bort i en fånig personlig attack.

Publicerad:
2019-03-27

Av: David Lega

Nyckelord:
Bengt Eliasson, David Lega, EU, LSS, Lega vs Eliasson om EU, debatt, opinion


ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Forum FUB

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Humana

Annons för Forum FUB
STÄNG ANNONSEN
Skip to content