Bengt Eliasson: Stärk stödet för svensk parasport

DEBATTARTIKEL. Under torsdagen börjar Special Olympic Games i Malmö. Det är Sveriges största idrottsevenemang för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ett fantastiskt evenemang med glädje och i gemenskap i fokus. Men stödet för parasporten i Sverige måste stärkas.

Parasport och Special Olympics missgynnas

Alla delar inom idrottssverige är viktiga och väl värda att satsa på, men delen inom parasporten i allmänhet och Special Olympics i synnerhet är det som det satsas minst på. Det skrivs och sänds minst i tidningar och TV, det rapporteras kort sagt mycket lite.

Även om de inte befinner sig i strålkastarljuset är parasporten en väg till gemenskap, förbättrad hälsa och stärkt identitetsuppfattning hos utövaren. Vi vet att personer med olika typer av funktionsnedsättning som är aktiva i idrott har en bättre hälsa, känner en större tillfredsställelse med livet och högre deltagande i utbildning och arbetsmarknad. Studier visar att samhället sparar minst 330 000 kronor per år och person med funktionsnedsättningar som får chansen att bli aktiv inom idrotten.

Dagens ambitioner räcker inte

Det här är insikter som borde leda till en förändrad syn. Det är bra att Riksidrottsförbundet nu har ett allt tydligare fokus på att få fler att röra sig och att göra idrotten mer jämlik. Men det räcker inte. Tidigare utvärderingar visar att den samlade idrotten har en bra bit kvar för att uppfylla målen.

Från Liberalerna kämpar vi för personer med intellektuell funktionsnedsättning och kommer fortsätta agera för att se till att det finns stöd för den här sortens folkhälsosatsning. Det handlar det inte om stora pengar i sammanhanget. Det är det en ren investering som vi samhällsekonomiskt snabbt kan räkna hem genom att minska den fullständigt onödiga ohälsan som drabbar personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Öka det statliga stödet till parasport

Liberalerna vill därför:

1. Öronmärka 10 procent av det statliga stödet som går till Riksidrottsförbundet ska gå till parasport. Det skulle innebära nästan en fördubbling mot nuvarande nivå.

2. Inrätta en Parabank för att låna istället för att köpa dyr utrustning.Det är dessvärre vanligt att kostnader för inköp av både ny och begagnad utrustning för parasport utgör ett betydande hinder för personer med funktionsnedsättningar som vill idrotta. Liberalerna vill därför inrätta Parabanken, som ska fungera som ett bibliotek för parasportutrustning.

3. Tillsätta en nationell handlingsplan för mer idrott för personer med funktionshinder som ska få i uppdrag att kartlägga behoven, samla goda exempel och tillgängliga internationell forskning på området. Det ska resultera i konkreta råd om vad som kan och vad som bör göras, med särskilt fokus på rekommendationer för ökat idrottande.

Det handlar om leva som andra

I grund och botten handlar det om den som har omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som alla andra, det är frihet.

Till er som deltar i Special Olympic Games vill jag rikta ett stort lycka till! Jag hoppas ni får fyra underbara dagar fyllda av glädje och gemenskap.

Bengt Eliasson
Funktionsrättspolitisk talesperson Liberalerna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *