Nyheter

Bengt Eliasson: Vi behöver EU för att stärka rättigheterna

”Mer EU är bra för välfärden och för att driva utvecklingen framåt”
Bengt Eliasson (L). Foto: Linnea Bengtsson.

Bengt Eliasson (L). Foto: Linnea Bengtsson.

 

DEBATTREPLIK. Med David Legas logik skulle Sverige inte ha ratificerat FN-konventionen. En ståndpunkt som självklart inte delas av den svenska funktionsrättsrörelsen eller av oss liberaler. Vi behöver mer EU för välfärdens skull, skriver Bengt Eliasson.

David Lega, som kandiderar till EU-parlamentet, säger att han inte vill kompromissa om LSS med andra länder. Han menar att det är tillräckligt att kompromissa med svenska politiker.

Jag förstår dig, David Lega. I valrörelsen lovade ni drygt 1,6 miljarder kronor mer än regeringen till den personliga assistansen 2019 och efter valet var läget minst sagt komplicerat.

David Legas (KD) debattartikel:

”Svårt att skydda kvaliteten på LSS om makten flyttas till EU”

Bengt Eliasson (L) replik:

”David Lega är djupt okunnig. EU gör mer för tillgänglighet än Sverige”

David Legas replik:

”Bengt Eliasson, förklara hur en utredning om några år hjälper de som redan fått inskränkningar”

När KD hade budgetförhandlat klart med moderaterna så blev det 350 miljoner kronor till assistansen 2019. Landets assistansberättigade fick återigen betala ett högt pris när politiken svek.

Nu skriver David Lega att han är uppriktigt rädd för att liberalerna ”släpper våra rättigheter på europanivå lika snabbt som de offrade LSS i Januariöverenskommelsen.”

Med vilken trovärdighet talar David Lega om svek?

I sin iver att ta sig bort från den svenska verkligheten, där många assistansberättigade lider av politikens konsekvenser, kastar han sig över EU. Han förfasar sig över dess sociala pelare. Det finns en risk att den kommer förstöra assistansen, hävdar han. Observera att vi talar alltså om ett förslag om 20 gemensamma principer för att stärka de mänskliga rättigheterna inom EU. En av principerna, nummer 17, berör personer med funktionsnedsättnings livsmöjligheter. Det handlar inte om lagstiftning, inte om överstatlighet.

Vi restaurerar assistansen

Det moras vi sett inom assistansen har pågått sedan Sverige, och för den delen även EU, ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta försöker liberalerna nu rätta till genom goda och pragmatiska samtal, inte minst med KD i riksdagen.

FN-konventionen, som ska inkorporeras i svensk lagstiftning, är betydligt mer långtgående än principerna i EU:s sociala pelare.

Med David Legas logik skulle Sverige inte ha ratificerat FN-konventionen. En ståndpunkt som självklart inte delas av den svenska funktionsrättsrörelsen eller av oss liberaler.

Utan EU ingen utveckling framåt

Enligt Myndigheten för Delaktighet, som analyserat den senaste strategiperioden för den svenska funktionhinderspolitiken, så är det på fyra politikområden – trafik, kultur, IT och media – som positionerna flyttats fram. Tre av dessa områden regleras av regler eller direktiv från EU. Utan EU ingen utveckling framåt.

EU behöver ett starkt liberalt parlament för en fortsatt progressiv utveckling. Den svenska EU-debatten mår bra av saklighet och pragmatism. Jag hoppas David kan och vill bidra till det.

Vi behöver EU för att stärka de mänskliga rättigheterna. Vi behöver mer EU för välfärdens skull.

BENGT ELIASSON (L)
riksdagsledamot och talesperson i funktionsrättsfrågor

Fler artiklar om detta ämne

 

Annons
Annons för Humana
Annons
Annons för HEA Medical
Annons
Annons för Tobii Dynavox
Annons
Annons för JAG
Annons
Annons för Move & Walk
Annons
Annons för Etac
Annons
Annons för Primass
Annons
Annons för Tidvis
Annons
Annons för Etac
Annons

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *