Bengt Eliasson vill ge föräldrar kompensation för felaktiga avslag

Kaoset kring omvårdnadsbidraget till funkisföräldrar blir en riksdagsfråga än en gång.
– Regeringen måste agera ännu mer kraftfullt för att lösa detta, säger Bengt Eliasson (L) som i dagarna lämnar in en interpellationsfråga till socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi.

Uppdatering: Intervju med Andreas Larsson, chef för Försäkringskassans avdelning för funktionsnedsättning, från den 25 februari 2021: ”Här är nya planen för att rädda omvårdnadsbidraget”

Bengt Eliasson menar att situationen nu är så allvarlig att staten bör träda in med retroaktiv ersättning till föräldrar som felaktigt fått avslag eller för låg nivå på ersättningen.

Granskning visar stora brister

Han hänvisar till de brister som framkommit i Inspektionen för socialförsäkringens granskning.

Bengt Eliasson har kritiserat Försäkringskassans handläggning av flera av de stöd till personer med funktionsnedsättning som myndigheten ansvarar för. Mest uppmärksammad är kritiken mot tuffa behovsbedömningar för personlig assistans, men även handläggningen av det nya bilstödet är hårt ifrågasatt. Liksom omvårdnadsbidraget, där Inspektionen för socialförsäkringen i en rapport den 5 februari slog larm om stora brister.

Reformer som misslyckas

Varför blir det så ofta fel när stöden ”reformeras”?
– Det undrar jag också. Det har varit en enig riksdag bakom nya bilstöd och omvårdnadsbidrag, för att det skulle bli bättre stöd och enklare att ta del av. Och så har det gått helt åt pipsvängen hos myndigheten. Det är märkligt att detta sker upprepade gånger; alla har trott på förbättringar och så blir det problem och ibland kaos, säger Bengt Eliasson.

Omvårdnadsbidraget har havererat sedan Försäkringskassan inte har hunnit med handläggningen, och sedan myndigheten på eget bevåg infört strama regler.

Riksdagen har satt ned foten och regeringen har reagerat på detta med uttalanden och tillkännagivanden, så det är märkligt att det inte händer något.

Regeringen måste skärpa tonen

– Nästa steg måste bli att regeringen ger direktiv till Försäkringskassan att lösa problemen enligt lagstiftarens intentioner. Regeringen behöver skärpa tonen ytterligare mot Försäkringskassan.

Har regeringen inte redan gjort precis det?
– Uppenbarligen inte tillräckligt, eftersom människor som helt klart är berättigade till stöd och hjälp inte får det.

Ska föräldrar kompenseras?

Hur ser du på att kompensera personer som felaktigt gått miste om omvårdnadsbidrag?
– Jag tycker att man ska kunna få kompensation genom retroaktiv ersättning. Det finns ett antal fall där det uppenbarligen varit mycket tveksamma avslag. Intentionen var att det skulle vara en sömlös övergång från vårdbidrag till omvårdnadsbidrag, istället har det blivit ett dike där människor ramlar ned.

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Från Livets möjligheter 2022: Sex berättelser om vilket stöd som anhöriga behöver