Bengt Westerberg: Ohållbart att gömda flyktingfamiljer nekas sjukvård

Mänskliga rättigheter är ingen självklarhet i Sverige, åtminstone inte för barn i flyktingfamiljer som gömmer sig undan utvisning.
– Sverige måste sopa rent framför egen dörr, om vi ska kunna kritisera andra länder som inte följer mänskliga rättigheter, säger Bengt Westerberg.

Förre folkpartiledaren talade i Almedalen på söndagen om mänskliga rättigheter som representant för Röda korset.
– Det är viktigt att garantera mänskliga rättigheter för de som vistas i Sverige men inte är svenska medborgare, sa Bengt Westerberg.
Han syftade på gömda flyktingfamiljer som inte får sjukvård som alla andra.
– Gömda flyktingar blir stoppade i sjukhusets entré, trots vårdens eti att alla människors behov av sjukvård ska mötas. Om man inte har det vita plastkortet får man ingen hjälp gratis, sa Westerberg.
– Detta är inte rimligt. Människor måste få den sjukvård de behöver. Det finns många allvarliga fall med cancersjuka personer eller gravida kvinnor som behöver hjälp.

Att säga att barn ska få hjälp men inte deras föräldrar, är ingen lösning, menar Westerberg. Barnens behov av sjukvård hör alltid samman med familjens situation.
– Situationen är fullkomligt ohållbar, sa Bengt Westerberg som dock gladde sig åt att Röda korset har fått stöd i frågan både från andra organisationer och från SKL, Sveriges kommuner och landsting.
– SKL tycker också det är ohållbart eftersom deras personal ställs inför orimliga situationer. De måste behandla människor helt olika, även när de har samma sjukvårdsbehov.

Bengt Westerberg berättade att läkare och annan vårdpersonal ställer upp gratis för att hjälpa flyktingfamiljerna. Bland annat i Stockholm finns en förmedling som förmedlar hemliga kontakter mellan vårdpersonal och gömda flyktingar.
– Glädjande nog har en arbetsgrupp inom kristdemokraterna uttalat att vårdens etik ska gälla även gömda flyktingar. Nu väntar vi på att socialminister Göran Hägglund ska ta samma initiativ, sa Bengt Westerberg.

Röda korset finns på http://www.redcross.se