Besked idag: Alla utom M redo att skärpa diskrimineringslagen

Alla partier utom moderaterna vill besluta om en skärpt diskrimineringslag mot bristande tillgänglighet. Det framkom när partierna idag drabbade samman i en paneldebatt anordnad av Handikappförbunden.

Även moderaterna sa sig dock vilja kämpa för en ökad tillgänglighet.
– Vi jobbar med frågan men det är inte helt enkelt, försvarade sig Margareta B Kjellin (M).

– Ibland är inte lagstiftning viktigast utan attityder. Vi måste hitta bra lösningar innan vi lägger fram förslaget, sa hon.

Viktigaste frågan för politikerna var dock att slåss för fler jobb till personer med funktionsnedsättningar.

V-ledaren Jonas Sjöstedt vill göra detta genom bättre kompetens hos Arbetsförmedlingen, mer socialt företagande och en förändrad inriktning hos Samhall.

Carin Jämtin (S) slog fast att samhället inte har råd att låta mer än varannan person gå arbetslös.
– Alla ska kunna jobba och ha rätt till den personliga frihet det ger, sa Carin Jämtin.

Hon lyfte fram skolan roll:
– Vi ska se till att unga med funktionsnedsättningar får den hjälp de behöver i grundskolan, så att de kan klara gymnasieskolan och högre utbildning och sedan arbetsmarknaden.

Både Christer Nylander (FP) och Anders Wallner (MP) visade intresse för den danska modellen ”flexjobb” för att underlätta på arbetsmarknaden.

Acko Ankarberg Johansson (KD) lyfte fram 2010 års vallöfte om 10 000 nya jobb:
– Jag är förfärligt besviken att vi inte lyckats genomföra detta, men vallöftet står kvar. Tyvärr har våra egna verksamheter inom kommuner och stat varit urdåliga på att ta tag i detta.

Centerpartiets Anders W Jonsson vill förbättra läget genom att satsa mer på subventionerade anställningar men också genom att göra om Arbetsförmedlingen.
– Jag vill ha en mycket skarpare arbetsförmedling genom att dagens förmedling släpps fri som man gjort i Australien, sa Anders W Jonsson.

Den dagsaktuella lägesrapporten från Handisam satte också sin prägel på debatten. Rapporten visade att det går dåligt med funktionshinderspolitiken.

Acko Ankarberg lyfte fram människors stora oro för hur man ska klara sig i samhället.
– Jag fastnade för att så många upplever en stor rädlsa för att söka hjälp. Det tog mig hårt – att mankänner så stor oro för att fpå hjälp. Vi måste säkerställa att människor vet att man får hjälp när man behöver det. Man måste känna trygghet, sa Acko Ankarberg Johansson.

Sverigedemokraterna var enda riksdagsparti som inte var representerat i debatten.

Bilden. Debattörer på Handikappförbundens konferens idag: från vänster Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet, Carin Jämtin, partisekreterare för Socialdemokraterna, Andrs Wallner, Miljöpartiet, Anders W Jonsson, 1:e vice partiledare för Centerpartiet, Christer Nylander, riksdagsledamot för Folkpartiet, Margareta B Kjellin, riksdagsledamot för Moderaterna och Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare för Kristdemokraterna.