Hallengren: Stoppa merkostnaderna för enskilda i LSS-boende

Regeringen vill förhindra att enskilda drabbas av merkostnader för sitt boende på grund av sin funktionsnedsättning.
– Det är en viktig och grundläggande princip, säger socialminister Lena Hallengren som tillsätter en utredning för att se över reglerna för LSS-boende.

Uppdatering 23 mars 2021: Idag presenterade Carina Sammeli utredningen ”Boende på (o)lika villkor”. Läs vår intervju med utredaren: Personer med LSS-boende kan få 14 000 kronor i ny ersättning.

Att ingen ska ha merkostnader på grund av funktionsnedsättning har man länge varit överens om, men verkligheten har ofta sett annorlunda ut.

FUB och andra funktionsrättsförbund har upprepade gånger påpekat att exempelvis hyror och avgifter inneburit merkostnader på ett sätt som brutit mot principen.

”Orimligt höga” hyror i LSS-bostäder och dåligt anpassade bostadsbidrag har varit ett återkommande tema i FUB:s årliga rapporter om den ekonomiska utvecklingen för personer med funktionsnedsättningar.

Carina Sammeli ska utreda

Ledande politiker har ofta duckat för kritiken, men nu har alltså regeringen med stöd av övriga partier bakom Januariöverenskommelsen kommit fram till att problemen måste rättas till.

Regeringen har utsett Carina Sammeli till särskilt utredare för att bedöma hur dagens regler kring hyror och avgifter påverkar den enskildes kostnader för LSS-boende (insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Kan bli nya regler

Enligt direktiven ska utredaren vid behov föreslå regler som innebär att den enskilde inte får merkostnader för sitt boende på grund av sin funktionsnedsättning, enligt direktiven.

Utredningen ska vara klar om drygt ett år, den 23 mars 2021.

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *